en

  • Save this on Delicious
  • Buffer

Rozmyta odpowiedzialność

Sep 12 '02
Przypomnę więc, że w nowej kadencji zamierzałem:
< zwiększyć liczbę patroli i straży miejskiej;
< sfinalizować budowę drugiej poczty na Osiedlu Piecki–Migowo;
< rozpocząć budowę sali gimnastycznej przy XX Liceum Ogólnokształcącym na Morenie;
< zmodernizować skrzyżowania: Wileńska – Jaśkowa Dolina oraz Rakoczego-Bulońska;
< wdrożyć budowę nowych dróg na Kokoszkach;
< dokończyć oświetlenie ul. Piecewskiej (obok dworku Uphagena);
< rozpocząć budowę drogi na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Zacnej;
Częśc tych zadań została zrealizowana dzięki inicjatywie i zaangażowaniu wszystkich radnych z dzielnicy Piecki – Migowo.
Są to:
< modernizacja skrzyżowania Wileńska – Jaśkowa Dolina – Piecewska;
< wybudowanie hali gimnastycznej oraz kompleksu boisk sportowych przy XX Liceum Ogólnokształcącym;
< oświetlenie ul. Piecewskiej (obok dworku Uphagena);
Porażką okazała się finalizacja budowy drugiej poczty. Z bardzo dużym udziałem b. radnego śp. Bogusława Niemkiewicza prawie załatwiliśmy lokalizację poczty w Przychodni Zdrowia na Morenie. Niestety, konflikt między prywatnymi Samodzielnymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w tym budynku oraz indolencja Zarządu Miasta Gdańska nie pozwoliły na uruchomienie tak niezbędnej drugiej poczty.
Nie zmodernizowano niebezpiecznego skrzyżowania Bulońska – Rakoczego. Na ul. Rakoczego doszło do dwóch wypadków śmiertelnych i dopiero śmierć niewinnej nauczycielki oraz spontaniczny protest mieszkańców zmusiły Zarząd Miasta Gdańska do zainstalowania dodatkowej sygnalizacji świetlnej. Powyższa sytuacja wskazuje, że mimo szczerych chęci, tylko część zadań mogła być zrealizowana jako swoisty kompromis między potrzebami naszego miasta jako całości a potrzebami mojej dzielnicy.
Oceniając pracę Rady Miasta i jego Zarządu mogę jednoznacznie stwierdzić, że mijająca kadencja w latach 1998-2002 była najgorsza na tle poprzednich lat. Rządząca AWS (bez Unii Wolności, która do końca kadencji pozostała w konstruktywnej opozycji) uległa dekompozycji. Część radnych utworzyła nowe kluby, a prezydent Adamowicz szybko przeskoczył do Platformy Obywatelskiej. Tak więc na koniec kadencji rozmyła się odpowiedzialność tych co utworzyli Zarząd, który bezpośrednio odpowiada za aktualny stan finansów miasta (540 milionów zł zadłużenia tj. 55 % rocznych dochodów). Prezydent Paweł Adamowicz jako pierwszy w okresie trzech kadencji Rady nie otrzymał absolutorium. Zarzuty były merytoryczne a nie polityczne, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa.
Mam nadzieję, że w wyborach samorządowych, w przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych, gdzie akceptowano ciągłą zmianę barw politycznych, wyborcy dostrzegą rzeczywistą pracę poszczególnych radnych dla naszego Miasta
i danej dzielnicy.
Henryk Halmann

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Statistic

Count view960

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)
  • Save this on Delicious
  • Buffer

News

Coarse words and new thinking

As is often pointed out, coarse or profane language usually represents an outburst of emotion, not careful reason. The president of the United States recently used coarse language while discussing im

Spy suspect s arrest: What motivates turncoats?

Recommended: How much do you know about China? As for geopolitics, the US is now aware that China has developed a full spectrum intelligence capability. “I don’t think this should be seen as someth

The U.S. Has Cut Half of Its Aid to Palestinian Refugees Pending U.N. Reform

The U.S. is the largest donor to the agency that supports millions of Palestinian refugees

Science Says: That Michigan meteor could have been meatier

Science Says: That Michigan meteor could have been meatier

Despite tragic blaze, New York s fire fatalities are sharply down

Just one year ago, New York City officials were celebrating the lowest number of fire fatalities the city had ever seen in over 100 years. It was the largest number of fatalities in a single fire in

States make headway on opioid abuse

In Massachusetts and Rhode Island partial year estimates for 2017 show drops of 10 percent and 9 percent respectively in overdose deaths. Massachusetts was the first of what are now many states that

Watch today’s SpaceX launch live right here at 12:30 PM

SpaceX might have some seriously grand plans for the near future of its rocket program, but until the world s most powerful rocket is ready to head skyward, it s business as usual at the commercial

Palatine boy scouts send science experiment into space via SpaceX rocket

A SpaceX rocket that launched Monday toward the International Space Station is carrying an experiment from a boy scouts troop in Palatine.

Adsense

Loading...
Oxwall: 1.8.4 (10800) Page: 14.131s | 2.00 MBMB Request: BLOGGER_CTRL_Blogger::index Components: 20 Events: 181 Database: 76qrs | 14.051s CLEAR CACHE