en

  • Save this on Delicious
  • Buffer

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Czy będziemy obchodzić rocznicę urodzin prawdziwej osoby? Czy naprawdę istniał ktoś taki, jak Jezus z Nazaretu, który urodził się w betlejemskiej stajni? Może to tylko mit, legenda?

Spójrzmy na dzisiejszą datę w kalendarzu, w gazecie. Choć nawet nad tym się nie zastanawiamy, to mówi ona, co zostało naukowo dowiedzione, że chodził po ziemi, prawie dwa tysiące lat temu człowiek, który wywarł największy wpływ na bieg historii, wpływ trwający nie kilka lub kilkanaście lat, lecz dwadzieścia stuleci.

Jego narodziny i życie miały jeden główny cel. Było nim rozwiązanie problemu grzechu i winy każdego człowieka. Jezus urodził się po to, aby dobrowolnie umrzeć za wszystkie nasze grzechy. Bóg stawia każdego człowieka przed wyborem: albo uznać i przyjąć fakt, że Jezus zapłacił karę za jego grzechy, albo ten fakt i dar odrzucić. Wiąże się to z przyjęciem lub nie przyjęciem przebaczenia grzechów.

Wiele osób myśli, że wystarczy uznawać podstawowe prawdy wiary, praktykować, starać się być dobrym. To nie jest złe, ale pamiętajmy, że zbawienie jest darem. Nikt nie może na nie zasłużyć: „ Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od Was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (List św. Pawła do Efezjan 2, 7-8). To Bóg pierwszy wyciągnął do nas rękę. „ Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia św. Jana 3, 16). Pismo święte domaga się od nas zdecydowanego określenia się do wiary Jezusa na krzyżu i Jego panowania w naszym życiu. „Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia” (Pierwszy List św. Jana 5, 12).

Nigdy nie jest za późno, by podjąć decyzję zaufania Jezusowi. On może zmienić Twoje życie!

jeśli chcesz porozmawiać z kimś o przyjaźni z Bogiem, napisz:
trojmiasto@podprad.pl


The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

Added Dec 26 '97

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)
  • Save this on Delicious
  • Buffer

News

Coarse words and new thinking

As is often pointed out, coarse or profane language usually represents an outburst of emotion, not careful reason. The president of the United States recently used coarse language while discussing im

Spy suspect s arrest: What motivates turncoats?

Recommended: How much do you know about China? As for geopolitics, the US is now aware that China has developed a full spectrum intelligence capability. “I don’t think this should be seen as someth

The U.S. Has Cut Half of Its Aid to Palestinian Refugees Pending U.N. Reform

The U.S. is the largest donor to the agency that supports millions of Palestinian refugees

Science Says: That Michigan meteor could have been meatier

Science Says: That Michigan meteor could have been meatier

Despite tragic blaze, New York s fire fatalities are sharply down

Just one year ago, New York City officials were celebrating the lowest number of fire fatalities the city had ever seen in over 100 years. It was the largest number of fatalities in a single fire in

States make headway on opioid abuse

In Massachusetts and Rhode Island partial year estimates for 2017 show drops of 10 percent and 9 percent respectively in overdose deaths. Massachusetts was the first of what are now many states that

Watch today’s SpaceX launch live right here at 12:30 PM

SpaceX might have some seriously grand plans for the near future of its rocket program, but until the world s most powerful rocket is ready to head skyward, it s business as usual at the commercial

Palatine boy scouts send science experiment into space via SpaceX rocket

A SpaceX rocket that launched Monday toward the International Space Station is carrying an experiment from a boy scouts troop in Palatine.

Adsense

Loading...
Oxwall: 1.8.4 (10800) Page: 1.228s | 4.00 MBMB Request: BLOGS_CTRL_View::index Components: 20 Events: 184 Database: 75qrs | 1.161s CLEAR CACHE