en

News

  • Save this on Delicious
  • Buffer

Dzień czwarty
20 października 2005 roku

Rankiem pisarze zostali zaproszeni do Centrum Herdera, mieszczącym się przy ul. Ogarnej 26 na Starym Mieście. Pani dr Maria Źukowska chętnie odpowiedziała na moją propozycję zorganizowania spotkania młodzieży z pisarzami, a organizacja przebiegła gładko i wszystko się odbyło w sposób wysoce profesjonalny. Sala, dość obszerna, z trudnością mieściła uczniów z Liceum ze Starogardu oraz z IILO i VLO. Uczniowie bardzo dużo się nauczyli, słuchając pięknej wymowy oraz ciekawych wykładów. Zadawali pytania na wiele tematów. Miła atmosfera, swoboda i życzliwość były wyraźnie widoczne. Centrum Herdera jest ważnym miejscem spotkań osób zainteresowanych językiem niemieckim, kulturą i literaturą.
Po spotkaniu wybrani uczniowie zjedli obiad w towarzystwie pisarzy, już przygotowujących się do podróży, która miała za kilka godzin się rozpocząć. Siegfried Marquardt powiedział, że zamierza poprosić o azyl kulturalny w Polsce.

29-11-2005 08:13:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·


Dzień trzeci 19 października 2005 roku

SPOTKANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 50 W GDAŃSKU Z NIEMIECKĄ PISARKĄ – BIRGID HANKE

Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych współczesnej szkoły. Ciągle jednak mimo intensywnej nauki trudno uczniom przełamywać bariery komunikacyjne i zdobyć się na swobodną konwersację w języku obcym. Sprzyjają temu niewątpliwie  naturalne sytuacje ciekawych spotkań.
19 X 2005 roku  w naszej szkole odbyło się spotkanie niemieckiej pisarki Birgid Hanke z uczniami klas V i VI, którzy realizują rozszerzony, 5 godzinny program  nauczania j. niemieckiego.
Dzieci zaprezentowały jej efekty swojej pracy.  Grupa uczniów z klasy V przygotowała niemieckojęzyczne przedstawienie „Czerwonego Kapturka”. Germanistka  Małgorzata  Zięba –  Szmaglińska zadbała o staranność wykonania strojów, dekoracji, ciekawy scenariusz i właściwe przygotowanie językowe bajki.
Pokazaliśmy również dojrzalszą i bogatszą treściowo inscenizację muzyczną  „Piosenki są jak mosty”. Teksty literackie wiodły dzieci z VI klasy po Europie i zatrzymały się w Bremie. Pisarka, która jest także pilotem wycieczek, włączyła się w prezentowany program, „oprowadziła” dzieci po Bremie – siostrzanym mieście Gdańska. Pokazała na planie najważniejsze obiekty Bremy, ubarwiła ciekawymi opowieściami o ich historii.  Taka podróż językowa, i to prowadzona przez pisarkę bardzo się dzieciom podobała.
Pani Hanke dała się namówić na przeczytanie fragmentów swojej ostatniej książki pt. „Malinda”. Jest to powieść dla dzieci, którą uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 50 wraz ze swoją germanistką Małgorzatą  Ziębą – Szmaglińską przetłumaczą na język polski. Do tej pory przetłumaczony został tylko I rozdział. Dokonali tego uczniowie z Gimnazjum Nr  26  w Gdańsku pod kierunkiem swojego nauczyciela, Tomasza Tkaczyka. „Malinda” w przekładzie na język polski ma zostać wydana przy okazji Światowego Dnia Książki 23 IV 2006 roku. 
Birgid  Hanke pragnęła uczestniczyć w lekcji j. niemieckiego. Dzieci zadawały wiele pytań i na wyścigi prosiły o autografy. „Dzieci mają ogromna motywację do nauki – powiedziała potem pisarka. – Widać, że są żywe, ale zachowują dyscyplinę”.
Uczniowie wręczyli pisarce niemieckojęzyczny album o najciekawszych zabytkach Gdańska i swojej szkole, usytuowanej w sercu gdańskiej Starówki.
Pani Birgid Hanke zwiedziła też przygotowaną w bibliotece szkolnej przez panią Marię Nagórską i Annę Pałuchę wystawę książek i publikacji w wersji dwujęzycznej: polskiej i niemieckiej. Obejrzała  zgromadzone albumy o Gdańsku i jego historii, a także prezentację utworów literackich podejmujących tematykę zbliżoną  do powieści „Malinda”. Pani Małgorzata Szmaglińska – Zięba jest tłumaczką wydanej „Encyklopedii instrumentów muzycznych”, poważnego dzieła.
Spotkanie uczniów z  Birgid Hanke było dla wszystkich interesującym i ważnym doświadczeniem. Pisarka była pod wrażeniem „umiejętności i dojrzałości językowej dzieci”, jak powiedziała „Gazecie Wyborczej”.
Uczniowie zachwycali się naturalnością i wiedzą gościa, cieszyli z możliwości  poznania tak nieprzeciętnej osoby, a przede wszystkim wiele nauczyli się zarówno przygotowując swoje prezentacje niemieckojęzyczne, jak też uczestnicząc w spotkaniu. To była wyjątkowa lekcja języka obcego dla naszych dzieci.
Wizyta Birgid Hanke w naszej szkole była jednym z punktów programu wymiany kulturalnej partnerskich miast Gdańsk – Brema.  Organizatorem spotkania była gdańska pisarka, redaktor miesięcznika gdańskich placówek oświatowych „Nowy Kurier Nadbałtycki” pani Emma Popik.


         Lucyna Hasse
         Dyrektor SP Nr 50
         w Gdańsku

29-11-2005 08:12:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·

 

            Dzień trzeci

19 października 2005 roku, środa

 

Tego dnia podpisano ważny dokument, „Umowę o współpracy” pomiędzy organizacjami pisarzy bremeńskich i gdańskich. Sygnatariuszami ze strony niemieckiej była prof. dr Inge Buck i Angelika Sinn, a ze strony polskiej Władysław Zawistowski i Emma Popik.

Umowa stanie się fundamentem, na którym będziemy mogli budować przyszłą wymianę kulturalną. Akt podpisania obserwowali dostojni goście: Jamshid Saberi, przedstawiciel Senatora ds. Wewnętrznych, Kultury i Sportu, Jens Motschmann oraz wiceprezydent  Gdańska Waldemar Nocny.

Miejscem podpisania umowy był „Dom Zarazy”, będący siedzibą stowarzyszenia „Stara Oliwa”, którego prezesem jest zaprzyjaźniona z nami Danuta Rolke- Poczman. Miłą niespodzianką było odśpiewanie przez zebraną publiczność hymnu „Starej Oliwy”. Wszystkie spotkania w tym miejscu są oryginalne i pełne uroku. Pani prezes ma wspaniałe pomysły, do takich należało uwiecznienie wszystkich uczestników na fotografii pod wielkim wspólnym zdjęciem mieszkańców Oliwy.

Właśnie tutaj pisarze podzielili się z zebraną publicznością owocami swojego pobytu w Gdańsku. Birgid Hanke opowiedziała o sensacyjnym poszukiwaniu materiału do swojej książki. Angelika Sinn, prowadząca warsztaty kreatywnego pisania z młodzieżą  z najlepszych gdańskich szkół,  II LO i VLO opowiadała o ich zapale do pracy, talencie i wysokich umiejętnościach językowych. Na moją propozycję uczestniczenia uczniów w warsztatach życzliwie odpowiedziała pani dyrektor II LO Irena Moś i  pani dyrektor V LO Teresa Głuszczak, a co najważniejsze, podjęły szybko decyzję.

Projektem zajęła się Magrit Burger, nauczycielka niemieckiego w obu szkołach, która od razu się zgodziła przystąpić do działań, chociaż przebywała w Polsce zaledwie od kilku tygodni. Znalazła zdolnych i chętnych uczniów i szkoły znakomicie zorganizowały warsztaty z Angeliką Sinn, która wysoko oceniła umiejętności młodzieży gdańskiej.

Siegfried Marquardt opowiedział zebranej publiczności o swoich spotkaniach z Gdańskiem. W pięknych słowach ukazał trud Polaków, którzy odbudowali Gdańsk ze zniszczeń wojennych, czyniąc to z taką starannością i pietyzmem. Miasto wzbudziło jego uznanie, więc pisarza na pewno będziemy  mieli okazję gościć.

Telewizja niemiecka i gdańska rejestrowały spotkanie dla tych, którzy nie mieli możliwości być z nami w tym dniu.

29-11-2005 08:11:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·

 

Dzień drugi 18 października 2005 roku

Spotkanie z pisarzami z Bremy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gdańsku

 

Inicjatorka spotkania Emma Popik zaproponowała, aby spotkanie miało charakter seminarium językowego dla nauczycieli języka niemieckiego szkół Gdańskich. Jej pomysł spotkał się z przychylnością pisarzy, którzy przygotowali odczyty. Birgid Hanke  mówiła o „Denglisch und Jugendsprache“, Angelika Sinn na temat „Kreatives Schreiben“, a Siegfried Marqurdt zatytułował swój odczyt następująco: „Vortrag aus Anlass des Besuchs Bremer Schriftsteller in Danzig und der Unterzeichnung des ersten Vertrags f

29-11-2005 08:10:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·

Dzień drugi
18 października 2005 r.

 

Birgid Hanke przybyła do Gdańska w związku z książką, do której zbiera materiały. Jej rodzina mieszkała kiedyś w okolicach Elbląga, opuściła Polskę w wyniku działań wojennych. Matka Birgid miała kiedyś nianię, Polkę, o imieniu Eufrozyna. Birgid  chciała odnaleźć jej ślady. Wraz z Iwoną Henke-Kaczyńską, wieziona przez naszego kierowcę, Darka, wyruszyła w swą wielką wyprawę, wyposażona w dość starą mapę, komórkę do nagrywania i robienia zdjęć.

Jadąc, widziała na własne oczy to, co opowiadała jej matka o swoim dzieciństwie. Droga wiodła przez piękne lasy, które Birgid oczarowały. To od nich pochodziła nazwa ich majątku Gut Buchwalde. „Jedziemy, robi się późno – mówił Darek – rozpytujemy po ludziach, nikt nic nie wie. Był to ostatni dom, dalej pustka, zawracam. Pukam do drzwi. I mamy szczęście. Słyszeli o takiej osobie”.

Zostali zaproszeni do domu i ugoszczeni. Odnaleziono również inne osoby, po które Darek pojechał, starszą panią, oderwaną prosto od pracy. I było po polsku, otrzepali ręce, zmienili odzież, zaprosili gości do domu i znaleźli dla nich czas.

Zaczęła się niezwykła opowieść o czasach wojny i powojennych, ale opowiedzenie jej należy do pisarki, do Birgid Hanke. Splatają się w niej losy polskie i niemieckie, historia zwykłych ludzi i wielka historia. Opowieść bardzo zainteresowała niemiecką telewizję, która zrobiła z Birgid Hanke wywiad. Kiedy książka zostanie napisana i wydana,  stanie się ważna dla obu miast i narodów.

 

29-11-2005 08:09:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·

 

Dzień pierwszy 17 października 2005 r. poniedziałek wieczorem

 

Pragnęliśmy gościć pisarzy z Bremy w polskim domu, toteż zaprosiła ich do siebie  nasza przyjaciółka Danusia Rolke – Poczman, pielęgnująca najpiękniejsze tradycje  i kulturę polskiej szlachty. Atmosfera mieszkania urządzonego z wytwornym gustem sprzyjała rozmowom, które okazały się owocne.

Spotkanie uświetnił niezwykły koncert w wykonaniu byłych uczennic Bożeny Ptak, którą znany jako poetkę i bardzo cenimy, czekając, by wzięła oddech od wyczerpującej pracy pedagogicznej i napisała następny tomik wierszy. W I Zespole Szkół STO, w którym uczy Bożena Ptak,  stworzono zespół wokalny. W jego wykonaniu usłyszeliśmy fragmenty „Oratorium grudniowego”. Muzykę do tekstów Bożeny Ptak napisała Beata Dettlaff.

Śpiewały absolwentki gimnazjum Kasia Chojnacka,  Kasia Piętowska, Marta Nowak i Ania Ptak. Wszystkim się bardzo spodobał humorystyczny „Hymn feministek” autorstwa Bożeny Ptak z muzyką Beaty Dettlaff.

 

                                     Hymn feministek

 

Załóżmy baby ciężkie buciory

Weźmy karabin do ręki

Siedźmy w okopach aż do tej pory

Gdy oni włożą sukienki

                                                Niechaj się męczą

                                                Niechaj się dręczą

                                                Sex apil niech nam pokażą

                                                I niechaj wiedzą, ile kosztuje

                                                Solarium i makijaże

                                                Fryzjer, krawcowa, bielizna nowa

                                                Która bez wiagry podnieca

                                                Łydki odsłonią

                                                Włosie usuną

                                                Tak jak dziś moda zaleca

A my tymczasem na delegacje

Mafie, fotele, biznesy.

Podczas wieczornej miłej kolacji

Ubijem im interesy

                                               Niech z nami tańczą

                                               Dzieci niech niańczą

                                               Czasem im czułość okażą

                                               Niech noszą siatki, znają sąsiadki

                                               Przy kawce niech im się skarżą

                                               Zebrania w szkole, oka w rosole

                                               A także oczka w pończochach

                                               Niechaj się męczą

                                               Niechaj się dręczą

                                               Może to który pokocha

A nam zostawią tylko faktury

Rachunki do zapłacenia

Wszystkie będziemy ważne figury

Czasami w roli jelenia.

                                                Tańcząc na scenie

                                                Źycie nam zmienią

                                                Za kilka złotych przynęty

                                                A my spokojnie znów gdzieś na wojnie

                                                Prześlemy im alimenty

                                                Więc do cholery bierzmy ordery

                                                Za czyny swe heroiczne

                                                Pierzmy onuce

                                                Przy kiepskiej wódce

                                  

                                                 Czy męskie baby są śliczne? 

 

Koncert podobał się gościom, o czym nas przekonała Birgid Hanke, mówiąc, że ceni polską specyfikę, w Bremie koncert w prywatnym domu byłby raczej nie spotykany. To był miły wieczór, wszyscy rozmawiali ze wszystkimi, życzliwie  i przyjaźnie, nie zapominaliśmy jednak o ważnych ustaleniach, do których doszło.

Dowiedzieliśmy się również, że gdańska pisarka Janina Wieczerska zbliża się do ostatnich stron swojej książki, która chętnie przeczytamy .

 

29-11-2005 08:05:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·


Dzień pierwszy 17 października 2005, poniedziałek

Wizyta pisarzy z Bremy

Specjalnie z okazji pobytu pisarzy z Bremy pracownicy Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm przygotowały  wystawę „Gdańsk – Danzig: miejsca, pamięć, literatura”.  Goście z ciekawością pochylali się nad gablotami pełnymi  pożółkłych  szacownych  ksiąg, map,  ilustracji i wydanych ostatnio książek. We wszystkich przewijał się motyw Gdańska, wielokulturowego miasta, będącego inspiracją literacką. 
Gdańsk zainspirował Jana Dantyszka, poetę renesansu piszącego po łacinie,  do przyjęcia nazwy miasta jako pseudonimu literackiego. Martin Opitz,  pisarz niemieckiego baroku schyłek  życia spędził w Gdańsku. Gdańsk XVIII i XIX wieku  przewijał się  we wspomnieniach kobiet-literatek: Joanny Schopenhauer, matki słynnego filozofa, oraz Deotymy (Jadwigi Łuszczewskiej), twórczyni postaci „Panienki z okienka”. Goście zatrzymywali się  i dopytywali o szczegóły.
Kolejne gabloty poświęcono pisarzom współczesnym. Oto na starych fotografiach Wrzeszcz, Oliwa, Brzeźno  opisane  przez G

29-11-2005 07:55:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·

W domu u pani Danuty Rolke Poczman:
Lucyna Bogacki - niestrudzona
organizatorka współpracy kulturalnej
pomiędzy Gdańskiem a Bremą i Bożena
Ptak, znakomita gdańska poetka.

Ważny dokument, „Umowę o współpracy” pomiędzy organizacjami pisarzy bremeńskich i gdańskich podpisaliśmy 19 października. Sygnatariuszami ze strony niemieckiej była prof. dr Inge Buck i Angelika Sinn, a ze strony polskiej Władysław Zawistowski i Emma Popik. Umowa stanie się fundamentem, na którym będziemy mogli budować przyszłą wymianę kulturalną. Akt podpisania obserwowali dostojni goście: Jamshid Saberi, przedstawiciel Senatora ds. Wewnętrznych, Kultury i Sportu, Jens Motschmann oraz wiceprezydent Gdańska Waldemar Nocny.
Miejscem podpisania umowy był „Dom Zarazy”, będący siedzibą stowarzyszenia „Stara Oliwa”, którego prezesem jest zaprzyjaźniona z nami Danuta Rolke- Poczman. Miłą niespodzianką było odśpiewanie przez zebraną publiczność hymnu „Starej Oliwy”. Wszystkie spotkania w tym miejscu są oryginalne i pełne uroku. Pani prezes ma wspaniałe pomysły, do takich należało uwiecznienie wszystkich uczestników na fotografii pod wielkim wspólnym zdjęciem mieszkańców Oliwy.
Właśnie tutaj pisarze podzielili się z zebraną publicznością owocami swojego pobytu w Gdańsku. Birgid Hanke opowiedziała o sensacyjnym poszukiwaniu materiału do swojej książki. Angelika Sinn, prowadząca warsztaty kreatywnego pisania z młodzieżą.  Siegfried Marquardt opowiedział zebranej publiczności o swoich spotkaniach z Gdańskiem. W pięknych słowach ukazał trud Polaków, którzy odbudowali Gdańsk ze zniszczeń wojennych, czyniąc to z taką starannością i pietyzmem. Miasto wzbudziło jego uznanie, więc pisarza na pewno będziemy  mieli okazję gościć. Telewizja niemiecka i gdańska rejestrowały spotkanie dla tych, którzy nie mieli możliwości być z nami w tym dniu.
Pisarze zostali zaproszeni do Centrum Herdera, mieszczącym się przy ul. Ogarnej 26. Pani dr Maria Źukowska chętnie odpowiedziała na moją propozycję zorganizowania spotkania młodzieży z pisarzami, a organizacja przebiegła gładko i wszystko się odbyło w sposób wysoce profesjonalny. Sala, dość obszerna, z trudnością mieściła uczniów z Liceum ze Starogardu oraz z IILO i VLO. Uczniowie bardzo dużo się nauczyli, słuchając pięknej wymowy oraz ciekawych wykładów. Zadawali pytania na wiele tematów. Miła atmosfera, swoboda i życzliwość były wyraźnie widoczne. Centrum Herdera jest ważnym miejscem spotkań osób zainteresowanych językiem niemieckim, kulturą i literaturą.
Po spotkaniu wybrani uczniowie zjedli obiad w towarzystwie pisarzy, już przygotowujących się do podróży, która miała za kilka godzin się rozpocząć. Siegfried Marquardt powiedział, że zamierza poprosić o azyl kulturalny w Polsce.
Organizatorem spotkania ze strony niemieckiej była Lucyna Bogacki, która włożyła wielką pracę w ożywienie kontaktów kulturalnych pomiędzy naszymi miastami.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na mój apel. Bez ich gotowości, wysiłku i szlachetności nie moglibyśmy zapisać tej pięknej karty kulturalnej wymiany międzynarodowej. Mogliśmy stworzyć ten fakt kulturowy dzięki wsparciu Referatu Kultury Urzędu Miejskiego, jego pracownicy towarzyszyli nam również w większości spotkań.

Emma Popik

 

28-11-2005 08:11:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·

Magrit Burger wśród uczniów

Birgid Hanke przybyła do Gdańska w związku z książką, do której zbiera materiały. Jej rodzina mieszkała kiedyś w okolicach Elbląga, opuściła Polskę w wyniku działań wojennych. Matka Birgid miała kiedyś nianię, Polkę, o imieniu Eufrozyna. Birgid chciała odnaleźć jej ślady. Wraz z Iwoną Henke-Kaczyńską, wieziona przez naszego kierowcę, Darka, wyruszyła w swą wielką wyprawę, wyposażona w dość starą mapę, komórkę do nagrywania i robienia zdjęć.
Jadąc, widziała na własne oczy to, co opowiadała jej matka o swoim dzieciństwie. Droga wiodła przez piękne lasy, które Birgid oczarowały. To od nich pochodziła nazwa ich majątku Gut Buchwalde. „Jedziemy, robi się późno - mówił Darek - rozpytujemy po ludziach, nikt nic nie wie. Był to ostatni dom, dalej pustka, zawracam. Pukam do drzwi. I mamy szczęście. Słyszeli o takiej osobie”.
Zostali zaproszeni do domu i ugoszczeni. Odnaleziono również inne osoby, po które Darek pojechał - starszą panią, oderwaną prosto od pracy. I było wspaniale, i po polsku, otrzepali ręce, zmienili odzież, zaprosili gości do domu i znaleźli dla nich czas. Zaczęła się niezwykła opowieść o czasach wojny i powojennych, ale opowiedzenie jej należy do pisarki, do Birgid Hanke. Splatają się w niej losy polskie i niemieckie, historia zwykłych ludzi i wielka historia. Opowieść bardzo zainteresowała niemiecką telewizję, która zrobiła z Birgid Hanke wywiad. Kiedy książka zostanie napisana i wydana,  stanie się ważna dla obu miast i narodów.
Na moją propozycję odpowiedziała dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 50 Lucyna Hasse. „Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych współczesnej szkoły. Ciągle jednak mimo intensywnej nauki trudno uczniom przełamywać bariery komunikacyjne i zdobyć się na swobodną konwersację w języku obcym. Sprzyjają temu niewątpliwie naturalne sytuacje ciekawych spotkań” - powiedziała dyrektor Lucyna Hasse w uzasadnieniu przygotowania spotkania z Birgid Hanke z uczniami klas V i VI, którzy realizują rozszerzony, 5 godzinny program nauczania j. niemieckiego.
Dzieci zaprezentowały jej efekty swojej pracy.  Grupa uczniów z klasy V przygotowała niemieckojęzyczne przedstawienie „Czerwonego Kapturka”. Germanistka Małgorzata  Zięba -  Szmaglińska zadbała o staranność wykonania strojów, dekoracji, ciekawy scenariusz i właściwe przygotowanie językowe bajki.
Szkoła pokazała również dojrzalszą i bogatszą treściowo inscenizację muzyczną  „Piosenki są jak mosty”. Teksty literackie wiodły dzieci z VI klasy po Europie i zatrzymały się w Bremie. Pisarka, która jest także pilotem wycieczek, włączyła się w prezentowany program, „oprowadziła” dzieci po Bremie - siostrzanym mieście Gdańska. Pokazała na planie najważniejsze obiekty Bremy, ubarwiła ciekawymi opowieściami o ich historii. Taka podróż językowa, i to prowadzona przez pisarkę bardzo się dzieciom podobała.
Pani Hanke dała się namówić na przeczytanie fragmentów swojej ostatniej książki pt. „Malinda”. Jest to powieść dla dzieci, którą uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 50 wraz ze swoją germanistką Małgorzatą  Ziębą - Szmaglińską przetłumaczą na język polski. Do tej pory przetłumaczony został tylko I rozdział. Dokonali tego uczniowie z Gimnazjum Nr  26  w Gdańsku pod kierunkiem swojego nauczyciela, Tomasza Tkaczyka. „Malinda” w przekładzie na język polski ma zostać wydana przy okazji Światowego Dnia Książki 23 IV 2006 roku. 

Birgid Hanke i Siegfried Marquardt
spotkali się z młodzieżą II LO i VLO

Birgid  Hanke pragnęła uczestniczyć w lekcji j. niemieckiego. Dzieci zadawały wiele pytań i na wyścigi prosiły o autografy. „Dzieci mają ogromna motywację do nauki - powiedziała potem pisarka. - Widać, że są żywe, ale zachowują dyscyplinę”.
Uczniowie wręczyli pisarce niemieckojęzyczny album o najciekawszych zabytkach Gdańska i swojej szkole, usytuowanej w sercu gdańskiej Starówki.
Pani Birgid Hanke zwiedziła też przygotowaną w bibliotece szkolnej przez panią Marię Nagórską i Annę Pałuchę wystawę książek i publikacji w wersji dwujęzycznej: polskiej i niemieckiej. Obejrzała zgromadzone albumy o Gdańsku i jego historii, a także prezentację utworów literackich podejmujących tematykę zbliżoną  do powieści „Malinda”. Pani Małgorzata Szmaglińska - Zięba jest tłumaczką wydanej „Encyklopedii instrumentów muzycznych”, poważnego dzieła.
Spotkanie uczniów z Birgid Hanke było dla wszystkich interesującym i ważnym doświadczeniem. Pisarka była pod wrażeniem „umiejętności i dojrzałości językowej dzieci”, jak powiedziała „Gazecie Wyborczej”. Uczniowie zachwycali się naturalnością i wiedzą gościa, cieszyli z możliwości poznania tak nieprzeciętnej osoby, a przede wszystkim wiele nauczyli się zarówno przygotowując swoje prezentacje niemieckojęzyczne, jak też uczestnicząc w spotkaniu. To była wyjątkowa lekcja języka obcego dla naszych dzieci.

 

Emma Popik

26-11-2005 12:26:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·

Wizyta pisarzy z Bremy kontynuacją trzydziestoletniej wymiany kulturalnej

Literatura i logistyka

Jacek Kotlica

W dniu 17 października b.r. do Gdańska przybyli następujący pisarze z Bremy: Birgid Hanke, Angelika Sinn i Siegfried Marquardt. Jak pamiętamy, gdańscy pisarze byli podejmowani przez swoich niemieckich kolegów w październiku roku ubiegłego, co odnotowaliśmy w „Kurierze” tekstem „Brema na własne oczy”. Każdy z pisarzy miał odmienny program literacki. Należało zorganizować trzy odrębne programy.
Na moją propozycję chętnie odpowiedzieli dyrektorzy szkół. Pani Jolanta Błaszczak, dyrektor Zespołu Szkół Techniczych i Ogólnokształcących przyjęła na siebie zadanie zorganizowania seminarium językowego dla nauczycieli germanistów. Iwona Henke - Kaczyńska i Beata Tomys, nauczycielki z tej szkoły tłumaczyły biografie pisarzy oraz ich utwory. Do grona tłumaczy dołączyła Izabela Darecka - Marczak, germanistka z IXLO. Tłumaczenie utworów poetyckich, szukanie synonimów w języku polskim oraz przekład idiomów to nie lada wyzwanie. Wszyscy doskonale sobie poradzili z trudnymi tekstami poetyckimi.
Angelika Sinn pragnęła realizować konkretny projekt, jakim było napisanie z młodzieżą tekstu literackiego na określony temat. Na moją propozycję uczestniczenia uczniów w warsztatach życzliwie odpowiedziała pani dyrektor II LO Irena Moś i pani dyrektor V LO Teresa Głuszczak, a co najważniejsze, podjęły szybko decyzję.
Projektem zajęła się Magrit Burger, nauczycielka niemieckiego w obu szkołach, która od razu się zgodziła przystąpić do działań, chociaż przebywała w Polsce zaledwie od kilku tygodni. Znalazła zdolnych i chętnych uczniów i szkoły znakomicie zorganizowały warsztaty, które miały miejsce w IILO 19 października. Pisarka wysoko oceniła umiejętności językowe gdańskiej młodzieży. Stwierdziła, że wielu napisało swój tekst bezbłędnie. W gronie wybranej do projektu młodzieży znajdują się również uczniowie Iwony Henke - Kaczyńskiej i Beaty Tomys z ZSTiO.
Będąc organizatorem spotkania, zaproponowałam tematykę seminarium, co spotkało się z przychylnością pisarzy, którzy przygotowali odczyty. Birgid Hanke  mówiła o „Denglisch und Jugendsprache“, Angelika Sinn na temat „Kreatives Schreiben“, a Siegfried Marqurdt zatytułował swój odczyt następująco: „Vortrag aus Anlass des Besuchs Bremer Schriftsteller in Danzig und der Unterzeichnung des ersten Vertrags f
26-11-2005 12:25:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·
  • Save this on Delicious
  • Buffer

News

Coarse words and new thinking

As is often pointed out, coarse or profane language usually represents an outburst of emotion, not careful reason. The president of the United States recently used coarse language while discussing im

Spy suspect s arrest: What motivates turncoats?

Recommended: How much do you know about China? As for geopolitics, the US is now aware that China has developed a full spectrum intelligence capability. “I don’t think this should be seen as someth

The U.S. Has Cut Half of Its Aid to Palestinian Refugees Pending U.N. Reform

The U.S. is the largest donor to the agency that supports millions of Palestinian refugees

Science Says: That Michigan meteor could have been meatier

Science Says: That Michigan meteor could have been meatier

Despite tragic blaze, New York s fire fatalities are sharply down

Just one year ago, New York City officials were celebrating the lowest number of fire fatalities the city had ever seen in over 100 years. It was the largest number of fatalities in a single fire in

States make headway on opioid abuse

In Massachusetts and Rhode Island partial year estimates for 2017 show drops of 10 percent and 9 percent respectively in overdose deaths. Massachusetts was the first of what are now many states that

Watch today’s SpaceX launch live right here at 12:30 PM

SpaceX might have some seriously grand plans for the near future of its rocket program, but until the world s most powerful rocket is ready to head skyward, it s business as usual at the commercial

Palatine boy scouts send science experiment into space via SpaceX rocket

A SpaceX rocket that launched Monday toward the International Space Station is carrying an experiment from a boy scouts troop in Palatine.

Adsense

Loading...
Oxwall: 1.8.4 (10800) Page: 1.204s | 2.00 MBMB Request: NEWS_CTRL_News::index Components: 16 Events: 200 Database: 102qrs | 1.127s CLEAR CACHE