en

News

  • Save this on Delicious
  • Buffer
«    1 2    »

O bibliotekach słów kilka…
Pamiętam to traumatyczne przeźycie do dziś. Moja pierwsza wycieczka do biblioteki Instytutu odcisnęła niezatarte piętno, które przypomina o moich, skądinąd bardzo mizernych krokach w „kopalni wiedzy” studentów. Przekraczając próg labiryntu, z którego wyjść bez nici Ariadny nie jest łatwym zadaniem, czułam się niczym Kevin sam w domu. Ba! Rzekłabym nawet: Kevin sam w Nowym Yorku. Serce wali jak opętane, fale gorąca przepływają przez moje ciało, krople potu spływają po czole. Czuję się niepewnie. Mam ochotę załoźyć czapkę niewidkę i zdjąć z siebie te obłapiające mnie spojrzenia kierowane z kaźdego kąta czytelni. Tracę rachubę, nie wiem juź czego szukam, nie mówiąc o tym gdzie szukać i co waźne – jak?  Nie mam juź nawet siły, by pytać o cokolwiek. Przecieź pracownicy biblioteki kojarzą mi się wyłącznie z osobnikami, którzy szerokim łukiem omijają zdezorientowanych i zagubionych pierwszoroczniaków. Rzucam okiem na stanowiska z komputerowym katalogiem. Nie, nie dam się. Działają na mnie zbyt stresogennie. Juź czuję mrowienie w źołądku. Mimo to, daję sobie jeszcze jedną szansę. Niczym spłoszone zwierzątko podchodzę niepewnie do regałów zapełnionych ksiąźkami. Są moją ostatnią deską ratunku.  Wydaje mi się, źe mam! Znalazłam!!! Moje oczy napotykają upragnione, wybłagane, wyczekiwane nazwisko autora na obwolucie! Ale nieeeeee… Nie widzę tytułu, który dręczył moje myśli od ostatnich zajęć. Ze zdławionym krzykiem wybiegam ze „skarbnicy wiedzy”, ale i przyczyny (mniemam, źe nie tylko) mojej niezgłębionej frustracji. Pędzę układając sobie w myśli mantrę: „Moja noga tu więcej nie stanie!!!”
Brzmi jak motyw z serii horrorów „Koszmar z ulicy wiązów”? Ale niestety - jak to mówią - dziwy opisane na „faktach autentycznych” ;) Moja niechęć do przemierzania sal bibliotek sięgnęła aź takich rozmiarów, źe dopiero na drugim roku, niczym Kolumb dokonałam wiekopomnego odkrycia działu młodzieźowego, który udostępniony jest równieź dla studentów z mojej specjalizacji, o czym oczywiście z racji mojej bibliotekofobii, nie miałam pojęcia… Tak wcale nie musi się kończyć Twoja podróź do krainy mlekiem i miodem, a moźe raczej słowami płynącej. Wizja koszmarnej pogoni za materiałami w ostatni dzień przed oddaniem pracy moźe się zamienić w pouczające i pasjonujące szperanie po półkach, tudzieź niekończące się poszukiwanie skarbów dla duchowej strawy pośród niezliczonych kart katalogu kartkowego. Juź dziś zajrzyj do biblioteki, rozpoznaj teren, obserwuj, pytaj o co tylko dusza zapragnie, szukaj, szukaj i jeszcze raz szukaj. Bo szukanie moźe stać się nałogiem, pogrąźaniem w świętych rozkoszach odnajdywania… ;) To jest moźliwe!
Po moich obserwacjach bogatych w amplitudy moich nastrojów mogę przedstawić panoramę spostrzeźeń co do dwóch bibliotek, z których nawet (ku memu zdziwieniu) we wakacje korzystam.
Pierwszym obiektem moich badań jest Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej.

Pamiętaj:
 Jest multum osób, które tak jak Ty nie mieli styczności z katalogiem komputerowym.
 Zadawaj pytania pracownikom, którzy niczym superman będą na kaźde Twoje zapytanie, nawet to z pozoru proste i oczywiste.
 Pamiętaj by nie popaść w neurozę fotokopii – czasem lepiej przeczytać na miejscu niź kopiować setki stron, które końcem końców przeczytane przez Ciebie nigdy nie będą.
 Przed napisaniem pracy lub przygotowaniem referatu nie ociągaj się z zawitaniem w bramy raju biblioteki – najlepiej jak najwcześniej zmierzyć się z „wrogiem”. Jak rozpoznasz teren, pójdzie „z górki”.
 Spróbuj przybrać rolę badacza, który chce zebrać jak najwięcej materiałów, do swojej pracy.

Biblioteki
Biblioteka Główna AGH
Al. Mickiewicza 30,
tel. (12) 617 32 08
www.bg.agh.edu.pl

Biblioteka Jagiellońska UJ
Al. Mickiewicza 22,
tel. (12) 633 63 77 w. 3555, 663 35 55
www.bj.uj.edu.pl

Biblioteka Główna AP
ul. Podchorąźych 2,
tel. (12) 637 47 77 w. 210
www.wsp.krakow.pl/biblio

Biblioteka Główna AE
ul. Rakowicka 27,
tel. (12) 293 50 09
www.kangur.ae.krakow.pl

Biblioteka Główna AR
Al. Mickiewicza 24/28,
tel. (12) 633 33 41
www.ar.krakow.pl/biblio

Biblioteka Główna AWF
Al. Jana Pawła II 78,
tel. (12) 649 74 66
www.awf.krakow.pl/biblio

Biblioteka Główna ASP
ul. Smoleńsk 9,
tel. (12) 431 15 7

Biblioteka PAT
ul. Podzamcze 8,
tel. (12) 421 84 40
www.pat.krakow.pl/biblioteka

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
ul. Sławkowska 17,
tel. (12) 422 29 15
 

Biblioteka Główna PK
ul.Warszawska 24,
tel./fax (12) 628 20 14
www.biblos.pk.edu.pl
 

Biblioteka PWST
ul. Straszewskiego 22,
tel. (12) 422 18 55
www.bibl.pwst.krakow.pl

14-10-2008 06:00:00 ·

Uniwersytet Jagielloński
www.uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą polską uczelnią i jedną z najstarszych w Europie. Został załoźony przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 i nosił pierwotnie nazwę Studium Generale. Wraz ze śmiercią króla zaprzestał jednak działalności. Jego działalność została wznowiona z inicjatywy królowej Jadwigi około 1390 roku a staraniem jej męźa króla Władysława Jagiełły uniwersytet rozwinął się i nieprzerwanie do dziś kształci studentów, obecnie na 14 wydziałach. Z UJ wywodzi się kilka innych uczelni krakowskich m.in. Akademia Rolnicza.
Uniwersytet kończyli m.in. Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski i Karol Wojtyła.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
www.ar.krakow.pl
Wywodzi się z UJ, gdzie juź w 1890 utworzono 3-letnie studium rolnicze. Na bazie tego studium w 1923 roku powołano wydział rolniczy. W ramach uniwersytetu w póżniejszych latach powstał jeszcze wydział leśny. W 1953 roku te dwa wydziały stały się zaląźkiem Wyźszej Szkoły Rolniczej, która wyodrębniła się z UJ. W 1972 roku uczelnie przemianowano na Akademię Rolniczą im. Hugona Kołłątaja, a w kwietniu 2008 roku uczelnia uzyskała statut Uniwersytetu Rolniczego. Dziś uczelnia kształci studentów na siedmiu wydziałach.

Uniwersytet Ekonomiczny
www.uek.krakow.pl
Zaląźkiem UE był Instytut Towaroznawstwa powołany do źycia 15 pażdziernika1924. W roku następnym na bazie tegoź instytutu powstała Akademia Ekonomiczna. W czasie II wojny światowej uczelnia funkcjonowała w bardzo ograniczonym zakresie, prowadząc tajne nauczanie. W 1945 roku juź bez przeszkód wznowiono działalność. Od 1952 roku funkcjonuje w kompleksie budynków przy ul. Rakowickiej. W sierpniu 2007 roku nastąpiła oficjalna zmiana nazwy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. UE dziś prowadzi nauczanie na czterech wydziałach.

Akademia Górniczo-Hutnicza
www.agh.edu.pl
Historia tworzenia się uczelni sięga czasów przed I wojną światową, ale początek jej działalności przypada na rok 1919, kiedy to uroczystego otwarcia Akademii Górniczej dokonał Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski. W 1949 roku zmieniono nazwę uczelni na Akademię Górniczo-Hutniczą.
Dziś studenci kształcą się na jej 15 wydziałach.

Akademia Wychowania Fizycznego
www.awf.krakow.pl
Krakowska AWF wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaczęło się od kursów instruktorów gimnastyki prowadzonych wśród studentów medycyny a zorganizowanych z inicjatywy prof. Jordana pod koniec XIX wieku. W 1927 roku powstało przy wydziale lekarskim UJ Studium Wychowania Fizycznego. W 1950 roku to studium przekształciło się w samodzielną Wyźszą Szkołę Wychowania Fizycznego, która w 1972 uzyskała status akademii. Obecnie uczelnia kształci studentów na dwóch wydziałach.

Akademia Pedagogiczna
www.ap.krakow.pl
AP powstała w 1946 roku jako Państwowa Wyźsza Szkoła Pedagogiczna. W 1973 roku nadano uczelni imię Komisji Edukacji Narodowej a w 1999 roku zmieniono jej nazwę na Akademia Pedagogiczna. Na AP funkcjonują cztery wydziały.

Papieska Akademia Teologiczna
www.pat.krakow.pl
Jak wiele krakowskich uczelni, takźe PAT swoje początki miał na UJ, gdzie juź w 1397 r. powstał Wydział Teologiczny. Rada Ministrów zdecydowała o usunięciu go z UJ, co nie przerwało i nie przeszkodziło w jego faktycznej działalności. Dzięki staraniom kardynała Karola Wojtyły w 1974 r. przyznano wydziałowi zaszczytny tytuł papieski. 8 grudnia 1981 Papieź Jan Paweł II ustanowił Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, składająca się z trzech wydziałów: teologii, filozofii i historii kościoła.

Akademia Sztuk Pięknych
www.asp.krakow.pl
ASP to najstarsza wyźsza uczelnia artystyczna w Polsce. Powstała w 1818 r. jako Szkoła Rysunku i Malarstwa w ramach Oddziału Literatury UJ. W 1873 r. usamodzielniła się przyjmując miano Szkoły Sztuk Pięknych a jej dyrektorem został sam Jan Matejko, obecnie patron uczelni. Od 1979 r. funkcjonuje jako Akademia Sztuk Pięknych, tu wiedzę i umiejętności doskonalą malarze. Rzeżbiarze, graficy, projektanci, scenografowie.

Politechnika Krakowska
www.pk.edu.pl
Za datę utworzenia PK uwaźa się rok 1946, kiedy to zalegalizowano działalność politechnicznych Akademii Górniczej (póżniejsze AGH). Jednak pełną niezaleźność PK uzyskała w 1954 r.. W 30 rocznicę swojego powstania otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. Obecnie funkcjonuje siedem wydziałów.

Uczelnie publiczne

Uniwersytet Jagielloński
tel. (12) 422 10 33, 633 63 77
Rektorat ul. Gołębia 24, tel. (12) 663 11 43
Dział Nauczania tel. (12) 421 59 15
www.uj.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Rakowicka 27,
tel. (12) 293 52 00 (informacja AE),
www.uek.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja
Al. A. Mickiewicza 21,
tel. (12) 662 42 51, 663 13 36 (Biuro Rektora)
www.ar.krakow.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Al. A. Mickiewicza 30,
tel. (12) 617 22 22, 617 33 33 (informacja),
(12) 617 32 61 (dział nauczania)
www.agh.edu.pl

Akademia Muzyczna
ul. św. Tomasza 43,
tel. (12) 422 04  55
www.amuz.krakow.pl

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej 
ul. Podchorąźych 2,
tel. (12) 662 60 00, 662 60 01,
www.ap.krakow.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki
pl. J. Matejki 13,
tel. (12) 299 20 00
www.asp.krakow.pl

Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha
Al. Jana Pawła II 78,
tel. (12) 683 10 00,
www.awf.krakow.pl

Papieska Akademia Teologiczna
ul. Kanonicza 25,
tel. (12) 421 84 16,
www.pat.krakow.pl

Państwowa Wyźsza Szkoła Teatralna im. L. Solskiego
ul. Straszewskiego 22,
tel. (12) 422 18 55
www.pwst.krakow.pl

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
ul. Warszawska 24,
tel. (12) 628 20 00,
www.pk.edu.pl


Uczelnie niepubliczne

Krakowska Szkoła Wyźsza im. Frycza Modrzewskiego
ul. Kanonicza 9,
tel. (12) 433 99 00, 292 74 00,
www.ksw.edu.pl

Szkoła Wyźsza im. Bogdana Jańskiego
Wydział zamiejscowy w Krakowie,
ul. Witosa 9,
tel. (12) 654 54 69,
www.krakow.janski.edu.pl

Wyźsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera
ul. Kościuszki 37,
tel. (12) 6832400,
www.wse.krakow.pl

Wyźsza Szkoła Zarządzania i Bankowości
ul. Armii Krajowej 4,
tel. (12) 638 38 66,
www.wszib.krakow.pl

Samorządy studenckie

Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
www.samorzad.uj.edu.pl
ul. Gołębia 24,
tel. (12) 663 11 71, 663 11 72

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego
www.russ.uek.krakow.pl
ul. Rakowicka 27,
tel. (12) 293 55 85, 293 53 86

Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego
www.urss.ar.krakow.pl
al. Mickiewicza 21,
tel. (12) 662 43 94
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego AGH
www.samorzad.agh.edu.pl
ul. Czarnowiejska 32a,
tel. (12) 617-39-39
Zarząd Samorządu Studenckiego AP
www.ap.krakow.pl
ul. Podchorąźych 2,
tel. (12) 662 61 18, 636 09 30
Uczelniana Rada Samorządu Studentów PK
www.pk.edu.pl/studenci
ul. Warszawska 24,
tel. (12) 628 29 15
Rada Uczelniana Samorządu Studentów PAT
www.pat.krakow.pl
ul. Franciszkańska 1,
tel. (12) 422 57 85 w.39
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego AWF
www.awf.krakow.pl
al. Jana Pawła II 78

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej
www.amuz.krakow.pl
ul. Św. Tomasza 43
Samorząd Studencki ASP
www.ssaspkrakow.pl
pl. Matejki 13

14-10-2008 06:00:00 ·

 taxi na telefon

City Taxi, tel. (12) 96 21
Expres Taxi, tel. (12) 96 29, 96 33
Mega Taxi, tel. (12) 96 25
Radio Taxi Dwójki, tel. (12) 919, 96 22
Royal Taxi, tel. (12) 96 23
Taxi Barbakan, tel. (12) 96 61
Taxi Lajkonik, tel. (12) 96 28
Tele Taxi, tel. (12) 96 26
Wawel Taxi, tel. (12) 96 66
 

14-10-2008 06:00:00 ·

stołówki studenckie

Nawojka
ul. Reymonta 11

Jadłodajnia
ul. Sienna 11
 

Stołówka studencka PK
ul. Skarźyńskiego 1,
ul. Warszawska 24
 

Stołówka w DS Piast
ul. Piastowska 9
 

Stołówka w DS Krakowiak
ul. Armii Krajowej 9
 

Stołówka w DS Arkadia
ul. Tokarskiego 6

bary mleczne

Barcelonaul
Lubicz 42
 

 

Bar Zegar
ul.Lipska 19
 

Pod Temidą
ul. Grodzka 43
 

Pierogi u Pani Stasi
ul. Mikołajska 4
 

Kazimierz
ul. Krakowska 24
 

Pod Filarkami
ul. Starowiślna 29
 

Pod Strzechą
ul. Kochanowskiego 12
 

Targowy
ul. Daszyńskiego 19
 

Żaczek
ul. Czarnowiejska 75
 

Żakul
ul. Królewska 84
 

U Jędrusia
ul. Wielopole 22
 

Dworzanin BIS
ul. Sienna 4

14-10-2008 06:00:00 ·

Miejski Park i Ogród Zoologiczny
Al. Kasy Oszczędności m. Krakowa 14

Ogród Botaniczny UJ
ul. Kopernika 27

Park Miejski im. H. Jordana
Al. 3 Maja 11

Park Wodny
ul. Dobrego Pasterza 126,
tel. (12) 616 31 90

Lasek Wolski
ul. Królowej Jadwigi

Ogrody Muzeum Archeologicznego
ul. Poselska 3,
tel. (12) 422 75 60

Park Skał Twardowskiego Zakrzówek
Centrum Wspinaczkowe Forteca
ul. Racławicka 60,
tel. (12) 632 83 33

Ośrodek Sportu Kultury i Rekreacji Podwawelski
ul. Komandosów 21,
tel. (12) 266 54 05, 501 702 640

Międzynarodowa Szkoła Żeglarska
Os. Kazimierzowskie 32/2,
tel. (12) 647 73 97

Krakowski Yacht Club
ul. Czarnowiejska 32a,
tel. (12) 634 35 64

Akademicki Klub Turystyki Kajakowej Bystrze
Al. Mickiewicza 30,
tel. (12) 617 39 74

Studencki Klub Narciarski Firn
Al. Mickiewicza 30,
tel. (12) 617 39 27

 

kręgielnie

Kraków Plaza
Al. Pokoju 44,
tel. (12) 290 95 15
 

Bachus
ul. św. Filipa 6

lodowiska
Lodowisko OSiR „Krakowianka”
ul. Siedleckiego 7,
tel. (12) 421 13 17
 

Lodowisko ESEM-Origo
Eisenberga 2,
tel. (12) 412 90 46
 

Ice House – Lodowisko syntetyczne
 

Al.Pokoju 67,
tel. (12) 501 594 929

jazda konna

Ośrodek Jeżdziecki Krakus
ul. Kąpielowa 51,
tel. (12) 654 72 10
 

Klub Jazdy Konnej Klan
ul. Mydlnicka 73,
tel. (12) 636 24 99
 

Klub Jazdy Konnej Mustang
ul. Nad Zalewem 15,
tel. (12) 425 26 58
 

Ośrodek Turystyki Konnej Tabun
ul. Kosmowskiej 12a,
tel. (12) 623 80 60
 

Szkółka Jazdy Konnej Hucuł
ul. Szkolna 8a (Myślenice),
tel. (12) 0 601 082 359
 

Ośrodek Jazdy Konnej
Ognisko TKKF
ul. Fort 4 (Grębałów),
tel. (12) 645 46 16

baseny kryte

AWF
ul.Rogozińskiego 12,
tel. (12) 683 11 25
 

Basen Kąpielowy Krakowianka
ul. Bulwarowa 1,
tel. (12) 644 14 21
 

Basen Kąpielowy Clepardia
ul. Mackiewicza 14,
tel. (12) 415 16 74
 

Basen Korona
ul. Kalwaryjska 9,
tel. (12) 656 13 68
 

Centrum Młodzieźy im. dr. H. Jordana
ul. Krowoderska 8,
tel. (12) 656 02 50
 

Centrum Sportu i Rekreacji Eskada
ul. Szuwarowa 1,
tel. (12) 262 76 46
 

Basen Szkoły Mistrzostwa Sportowego
ul. Grochowska 20,
tel. (12) 411 92 95
 

Basen TS Wisła
ul. Reymonta 22,
tel. (12) 615 15 29
 

Międzyszkolny Basen Pływacki
Os. Kolorowe 29,
tel. (12) 644 59 39
 

Basen AGH
www.basen.agh.edu.pl
ul.J Buszka 4,
tel. (12) 617 48 38, 617 48 40

baseny odkryte

Krakowianka
ul. Bulwarowa 1,
tel. (12) 644 14 21

ul. Eisenberga 2,
tel. (12) 412 90 46

ul. Żywiecka 2,
tel. (12) 668 14 17
 

Basen TS Wisła
ul. Reymonta 22,
tel. (12) 615 15 29

14-10-2008 06:00:00 ·

NARODOWY STARY TEATR IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ
Jest to najstarszy teatr Krakowa (1781 rok !!!) i jeden z najstarszych w Polsce. Dziś juź „kultowe” miejsce, o niezwykłej historii, wiekowej tradycji i bogatym dorobku, a mimo to ciągle zmienne, zaskakujące i nieustannie wychodzące naprzeciw współczesnemu widzowi. Związani z nim są najznakomitsi twórcy współczesnego teatru polskiego: Krystian Lupa, Jerzy Jarocki, Konrad Swinarski, Andrzej Wajda, Maja Kleczewska i in. Duźa scena oferuje najczęściej współczesne adaptacje klasycznego repertuaru – głębokie, refleksyjne, zaskakujące. Scena kameralna to przewaźnie miejsce spektakli bardziej eksperymentalnych – te z kolei wstrząsają, prowokują, zadają pytania bez odpowiedzi, prowadzą dialog z widzami, z ich wraźliwością i współczesnym sposobem myślenia. Stary Teatr bardzo często wprowadza promocyjne (bardzo atrakcyjne – ok.10-11 zł) ceny dla studentów!
www.stary-teatr.krakow.pl, ul. Jagiellońska 5, tel. (12) 421 29 77

TEATR BAGATELA IM. TADEUSZA BOYA – ŻELEŃSKIEGO
Łączy tradycję teatru dla dzieci (przedstawienia w godzinach przedpołudniowych) z spektaklami dla dorosłych (spektakle wieczorne). Na obecny repertuar dla starszych widzów teatru składają się znakomite komedie (liczne hity kilku sezonów grane zawsze przy pełnej widowni np.: „Mayday” i „Mayday2” Raya Conney’a w reźyserii Wojciecha Pokory), spektakle oniryczne, fantastyczne, ludowe oraz genialne farsy (Repetowska), spektakle muzyczne, wykorzystujące ruch i śpiew (Kwinta) oraz reprezentujące "nurt lektur szkolnych" i klasyki literatury (Grzybowicz). Aktorzy w perfekcyjny sposób potrafią wciągnąć widza w wspólną zabawę – niekiedy nawet dosłownie, gdyź bywa, źe publiczność napędza akcję i decyduje o zakończeniu sztuki! (np.: w światowym hicie: komedii kryminalnej „Szalone noźyczki” Paul’a Pörtner’a). Bagatela serwuje porcję wyźszej kultury połączoną z przednią rozrywką, w dodatku w przystępnej cenie (oprócz standardowej zniźki, częste promocje dla studentów – ok. 10–11zł!)
www.bagatela.pl, ul. Karmelicka 6, tel. (12) 422 66 77

TEATR LUDOWY
Jedna z ciekawszych scen dramatycznych w Polsce, dawniej o wyrażnym obliczu filozoficzno – ideowym. Obok pozycji orientujących w kierunku teatru politycznego oraz inscenizacji rozrywkowych – popularnych komedii, wodewilów, spektakli muzycznych i sztuk dla dzieci, teatr oferuje równieź klasykę polską i obcą, dramat współczesny, i dobrze skrojone adaptacje prozy. Działalność Teatru Ludowego w pewnych okresach moźna rozpatrywać nie tylko w kategoriach artystycznych, ale i socjologicznych – wychowania, edukacji i uwraźliwiania społeczeństwa, dzięki inicjowanym działaniom m.in. "Terapii przez sztukę" (w jego nurcie zrealizowano głośne eksperymenty: "Romeo i Julia" Shakespeare`a z udziałem młodzieźy z subkultur skinheadów i punków, "Tragedia o polskim Scylurusie" w wykonaniu pacjentów MONARU, oraz urzekający spektakl w wykonaniu dzieci domu dziecka "Mały Ksiąźę i in.) Obecnie prowadzone są takźe liczne warsztaty na pograniczu teatru i psychologii przeznaczone zarówno dla ludzi młodych ( Studio improwizacji) jak i dla pedagogów (Studium Terapii Przez Sztukę).
www.ludowy.pl, Os. Teatralne 34, tel. (12) 680 21 18

TEATR LALKI, MASKI I AKTORA GROTESKA
Prowadzi dwie sceny: dla dzieci (teatr lalki) oraz scenę dla dorosłych (teatr lalki, maski i aktora). Przedstawienia nawiązują często do tradycji rewiowych oraz do dawnej konwencji komedii dell arte, a takźe do tradycji ulicznego, ludowego teatru jarmarcznego, chociaź nie brak takźe niekiedy konwencji poetyckiej i elementów politycznej metafory. Efektowne teatralne koncepty, barwne elementy scenograficzne i kostiumy, efekty parodystyczne, źart słowny i sytuacyjny oraz dynamiczna gra aktorów są żródłem źywiołowości i zabawnego charakteru przedstawień. Obecnie szczególną specjalnością Groteski jest organizacja wielkich i bardzo atrakcyjnych, plenerowych imprez teatralnych, takich jak Wielka Parada Smoków, Chochoł Stulecia i Teatr Żywy. W Grotesce działa takźe odrębna „Scena OF Groteska” prezentująca najlepsze zespoły teatralne i kabaretowe młodego pokolenia, pomyślana głównie o młodej widowni (studentach). Organizuje liczne promocje studenckie.
www.groteska.pl, ul. Skarbowa 2, tel. (12) 633 96 04
 

TEATR ŁAŹNIA NOWA
Najmłodszy z krakowskich teatrów, ale teź najbardziej elastyczny i kreatywny. Wiele z jego przedsięwzięć zostało okrzykniętych wydarzeniem artystycznym roku, a dyrektor Łażni – Bartosz Szydłowski został nominowany do "Paszportu" Polityki. Teatr w postindustrialnych halach organizuje spektakle, festiwale, koncerty, wystawy, pokazy filmowe i multimedialne, spotkania, dyskusje i warsztaty. Projekty Łażni Nowej realizowane są równieź poza budynkiem teatru - na ulicach, podwórkach i blokowiskach Nowej Huty. Łażnia wydaje takźe bezpłatny miesięcznik "Lodołamacz", bierze udział w licznych projektach i festiwalach (polskich i zagranicznych) oraz organizuje własne (np. coroczny Festiwal Genius Loci)
www.laznianowa.pl, Os. Szkolne 25, tel. (12) 425 03 20
 

TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
Jedna z najbardziej zasłuźonych polskich scen, otoczona legendą juź na przełomie XIX i XX w. Przywiązanie do tradycji idzie w parze z poszukiwaniem nowych kierunków w sztuce i dąźeniem ku teatralnej awangardzie. Debiutowało tu pokolenie artystów Młodej Polski – wśród nich Stanisław Wyspiański i Witkacy oraz pokolenie wybitnych reźyserów, wśród nich Krystian Lupa. Teatr Słowackiego na kilku scenach proponuje spektakle waźne, wartościowe, źywo komentujące współczesność, ale teź w sposób twórczy odwołujące się do polskiej i europejskiej tradycji, kultury, sytuacji politycznej itp. Na Duźej scenie podziwiać moźna współczesne adaptacje klasyki dramatu i prozy, a takźe bardziej widowiskowe spektakle muzyczne, itp. Na scenie Miniatura moźna oglądać współczesną dramaturgię polską i obcą. Otwarto takźe plenerową, ogródkową Scenę przy Pompie, która działa w miesiącach letnich i prezentuje utwory poetyckie. W Teatrze działa teź słynny Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej oraz off’owa Scena w Bramie.
www.slowacki.krakow.pl, pl. Świętego Ducha 1, tel. (12) 422 40 22
 

TEATR KTO
Uprawia m.in. eksperymentalny teatr uliczny, który wraz z doświadczeniem scenicznym wykształcił specyficzny język tego teatru, którego tworzywem są głównie: ciało aktora, głos, ruch, muzyka, a w bardzo ograniczonym wymiarze słowo. Stylem i repertuarem nawiązuje do tradycji średniowiecznego teatru jarmarcznego (rybałtowskiego), wędrownego, kuglarskiego. Wszystko to sprawia, źe spektakle teatru są spontaniczne oraz emocjonalne, są gorąco przyjmowane przez szeroką publiczność. Spektakle Teatru KTO prezentowane były na najwaźniejszych festiwalach teatralnych w Polsce i Europie.
www.teatrkto.pl, Gzymsików 8, tel. (12) 633 89 47
 

SCENA PWST IM. LUDWIKA SOLSKIEGO
PWST prowadzi 3 sceny: Scenę im. St. Wyspiańskiego, Scenę 210 oraz Amfiteatr, które są miejscem, gdzie odbywają się przedstawienia dyplomowe i warsztatowe studentów pod opieką wybitnych twórców teatru i pedagogów (Krystiana Lupy, Jerzego Stuhra, Pawła Miśkiewicza i in.). Na scenie spotykają się pedagodzy - wybitni aktorzy, ze swoimi młodymi uczniami – jako równoprawni partnerzy sceniczni. W wyniku takiego zderzenia twórczości mistrzów z ich młodymi uczniami powstają spektakle niezwykłe i zaskakujące, świeźe, pełne energii, która emanuje dzięki niepokornym, nieposkromionym i spragnionym twórczego działania studentom. Scena im. St. Wyspiańskiego, stała się miejscem, w którym chętnie są organizowane róźnego rodzaju imprezy z udziałem znakomitości ze świata kultury i sztuki oraz biznesu, bale charytatywne, w których biorą udział tak znani artyści, jak Maryla Rodowicz, Jerzy Połomski, Kora, Ewa Bem i in. Wspólnie z krakowską ASP Teatr prowadzi Galerię PWST. Cechą charakterystyczną Sceny PWST jest interdyscyplinarność wydarzeń i przedsięwzięć podejmowanych, połączenie wielu dziedzin kultury i sztuki, sięganie do współczesnych zjawisk z zakresu teatru, dramatu, muzyki, tańca, plastyki, literatury, filozofii, a przy tym pielęgnowanie najwybitniejszych faktów z tradycji teatru polskiego oraz moźliwość szerokiej prezentacji młodych debiutujących artystów i pokoleniowego dialogu z wybitnymi twórcami, prawdziwymi ikonami teatru. Twórczość młodych najbardziej skierowana jest oczywiście do rówieśników – innych studentów, którzy jak nikt inny potrafią docenić głos nowego pokolenia artystów. Ułatwiają tp przystępne ceny dla studentów przewaźnie – ok.6zł
www.pwst.krakow.pl/teatr.jsp, ul. Straszewskiego 22, tel. (12) 430 15 92
 

KRAKOWSKI TEATR SCENA STU
Teatr STU - intryguje i przyciąga publiczność róźnorodnymi propozycjami artystycznymi i inicjatywami w dziedzinie teatru, plastyki, muzyki, tańca, sztuk audiowizualnych, fonografii, edytorstwa, widowisk plenerowych oraz kultury masowej. Postrzegany był jako teatr studencki, niezaleźny, swobodny, komuna teatralna, teatr naleźący do czołówki światowej alternatywny i awangardy teatralnej, enklawa kontestacji i kontrkultury, namiastka szkoły teatralnej (Studio Aktorskie), ośrodek interdyscyplinarnych poszukiwań twórczych (Ochodza), przystań dla niezadomowionych artystów, przyjazne miejsce dla wszelkiego rodzaju debiutów, realizacji nowatorskich pomysłów, wymiany myśli i poglądów oraz spotkań towarzyskich. Spektakle prezentowane na najbardziej renomowanych międzynarodowych i krajowych festiwalach teatralnych. Rozpoznawalny jest przez szeroką widownię m.in. dzięki telewizyjnym benefisom prezentującym w niekonwencjonalny sposób ludzi kultury, sztuki i nauki. Ceny są odpowiednio wysokie do rangi przedsięwzięć teatru, jednakźe zdarzają się dodatkowe promocje (studenckie).
www.scenastu.com.pl, Al. Krasińskiego 16-18, tel. (12) 422 27 44
 

TEATR FIGUR
Stosunkowo nowy (działa od stycznia 2007) teatr wędrowny (nieposiadający własnej stałej sceny) o niezwykłej, magicznej specyfice. W swych spektaklach i widowiskach odwołuje się do nowoczesnych i bardzo zróźnicowanych technik teatralnych: techniki teatru dłoni, teatru cieni, formy oraz teatru lalkowego, ulicznego i kuglarskiego. Wbrew pozorom spektakle nie są adresowane wyłącznie do młodych widzów. Prezentowane przez aktorów bardzo poetyckie etiudy teatralne dzięki grze świateł i cieni oraz niezwykłej oprawie wizualnej i muzycznej (muzyka grana na źywo) zdołają wprawić w zachwyt i przyjemne rozmarzenie niejednego wybrednego widza. Spektakle odbywają się regularnie w kilku miejscach Krakowa takich, jak np.: Teatr 38, Klub pod Jaszczurami, Cafe Magia, Ptasiek Cafe.
www.teatrfigur.pl, ul. Rękawka 3/2, tel. (12) 296 18 92
 

filharmonia

Filharmonia Państwowa im. K. Szymanowskiego
ul. Zwierzyniecka 1,
tel. (12) 422 94 77,
rez. biletów: (12) 429 13 45

opery

Opera
pl. Św. Ducha 1,
tel. (12) 421 16 30

Operetka
 ul. Lubicz 48,
 tel. (12) 421 22 66

14-10-2008 06:00:00 ·

mateusz KowalczykKrakowska Noc Muzeów

Spacer murami obronnymi Krakowa w towarzystwie rycerzy, dam dworu i mieszczan w dawnych strojach, pokaz złocenia pigułek przed Muzeum Farmacji, strzelanie z łuku, walki rycerskie czy warsztaty orgiami i ceremonia parzenia herbaty w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha to tylko kropla w morzu atrakcji, które oferuje coroczna impreza pod nazwą Noc Muzeów, organizowana przez miasto Kraków juź od czterech lat. Pomysł narodził się w 1997 roku w Berlinie, gdzie po raz pierwszy udostępniono zwiedzającym bezpłatny dostęp do muzealnych ekspozycji w godzinach nocnych. Krakowska Noc Muzeów jest częścią organizowanej co roku Europejskiej Nocy Muzeów, w której biorą udział równieź inne miasta w Polsce: Warszawa, Wrocław, Białystok, Łódż, Radom, Kielce, Bydgoszcz, Szczecin, Poznań, Zielona Góra, Katowice, Rzeszów.
O co chodzi? Co roku, w okolicach maja krakowskie muzea, galerie wystawiają wyjątkowe zbiory, których na co dzień nie moźna oglądać. Krakowianie mają równieź okazję uczestniczyć w koncertach, projekcjach, pokazach rycerskich i warsztatach muzealnych.        A wszystko za symboliczną złotówkę. Specjalnie bity źeton jest biletem wstępu do wszelkiej maści muzeów, otwartych w godzinach 19:00 – 01.00. Umoźliwia on równieź bezpłatny tramwajowy dojazd, uruchomionymi specjalnie na tę okazję liniami.
Na tegorocznej Nocy Muzeów swoje zabytki udostępniło 25 placówek – narodowych, państwowych, samorządowych, uczelnianych i prywatnych z Krakowa, Wieliczki i Niepołomic. Krakowianie i turyści mogli zwiedzić w tę noc ok. 40 miejsc.  Największym powodzeniem cieszyły się ekspozycje na Zamku Królewskim na Wawelu. Miłośnicy nocnych wojaźy mieli okazję przeźycia niepowtarzalnych wraźeń zobaczenia dziedzińca wawelskiego wieczorem, czy teź w nocy ze specjalnie przygotowaną iluminacją - komnat oświetlonych, a częściowo pogrąźonych w półmroku. Warte zwiedzenia okazało się Muzeum Archidiecezjalne (ul. Kanonicza 19), które gromadzi sztukę religijną w postaci obrazów, rzeżb i rzemiosła artystycznego. Na specjalną okazję gościom zostały udostępnione przedmioty Papieźa Jana Pawła II. Wśród nich znalazły się: narty, obuwie turystyczne i sportowe, dary z podróźy a takźe dokumenty. Z kolei Muzeum Ksiąźąt Czartoryskich (ul. św. Jana 19) przygotowało ekspozycję pt. „Pamięć przeszłości – szlakiem bohaterów narodowych i wybitnych osobistości historycznych: Stefana Batorego, Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Czarnieckiego, Jana III Sobieskiego, Tadeusza Rejtana, Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Fryderyka Chopina”. Wędrówkę uatrakcyjniły prezentacje multimedialne i towarzyszące zwiedzającym stare pieśni patriotyczne. Natomiast przy ul. Pijarskiej 8 mieliśmy okazję przyjrzeć się wystawie „Historia fotografii polskiej XX wieku”, zaprezentowanej w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie. Z tą dziedziną sztuki związana była ekspozycja Muzeum Historii Fotografii (ul. Józefitów 16). Udostępniono zdjęcia, na których został uwieczniony moment odzyskania niepodległości przez Polskę. Utrzymana w czarno-białej tonacji wystawa przyciągnęła tłumy. Wśród perełek dało się zauwaźyć zdjęcie, na którym utrwalono budynek dawnego Ratusza w Rynku Głównym. Niegdyś stanowił on całość z Wieźą Ratuszową. Dziś pozostały po nim fotografie i samotna wieźa. Zagorzali pasjonaci mieli okazję nacieszyć oczy dawnymi aparatami fotograficznymi. Poniewaź tematem tegorocznej Nocy Muzeów było „Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r.”, Muzeum Narodowe udostępniło w Gmachu Głównym (al. 3 maja 1) pokażną kolekcję eksponatów z XVIII i XIX w. związanych z powstaniami narodowymi. Przed wejściem natomiast przystanęły zabytkowe samochody. Godną polecenia ekspozycje zaprezentowało Bractwo Kurkowe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa przy Lubiczu 16. Moźna było zobaczyć obrazki z źycia dawnego Krakowa, makiety renesansowego miasta. Atrakcją były równieź pokazy strzelania z łuku, walki rycerskie, historia legionistów oraz Błękitnej Armii. Zwiedzający Muzeum Geologiczne AGH (al. Mickiewicza 30) mieli okazję przyjrzeć się rekonstrukcji dinozaura oraz wystawom „Kość i złoto”, „Nowe nabytki Muzeum Geologicznego”. Moźna było podziwiać minerały mieniące się pełną gamą barw i zdjęcia z wykopalisk archeologicznych w Egipcie. 
Noc Muzeów to impreza, której towarzyszy aura wyjątkowości i tajemniczości. Warto, chociaź raz w roku ruszyć na poszukiwanie przygody z nauką, historią, sztuką z prawdziwego zdarzenia…
 

14-10-2008 06:00:00 ·

Uniwersytet Jagielloński
Samorząd Studencki
www.samorzad.uj.edu.pl

Bratnia Pomoc Akademicka im. św. Jana z Kęt
www.bpa.pl
Podstawowym celem BPA jest promowanie wartości chrześcijańskich w źyciu młodych ludzi.
 

Erasmus Student Network
www.esn.student.uj.edu.pl
 

Europejskie Forum Studentów
www.aegee.krakow.pl
 

Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”
www.bratniak.krakow.pl

Niezaleźne Zrzeszenie Studentów
www.nzs.uj.edu.pl
 

Stowarzyszenie „Rotunda” - Centrum Kultury
www.rotunda.pl
 

Studenckie Towarzystwo Naukowe CM UJ
www.stn.cm-uj.krakow.pl
Daje okazję prezentacji dorobku naukowego studentów.
 

Studencka Poradnia Prawa Medycznego CM UJ
www.poradniaprawna.com
Głównym celem Poradni jest niesienie pomocy ludziom ubogim, których najczęściej nie stać na opłacenie pomocy prawnej.
 

Zrzeszenie Studentów Polskich
www.zsp.uj.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny
Parlament Studencki
www.ps.uek.krakow.pl
 

NZS Niezaleźne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
www.nzsuek.pl
Wspiera kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów.
 

ZSP Zrzeszenie Studentów Polskich
wizard.ae.krakow.pl/~zsp
 

ZMW „Wici” Związek Młodzieźy Wiejskiej
janek.ae.krakow.pl/zycie_studenckie/wici
Oferuje studentom moźliwość uczestniczenia w organizowanych przez „Wici” wakacyjnych praktykach zagranicznych.
 

AIESEC
www.krakow.aiesec.pl
 

Stowarzyszenie „Unia Studentów”
AKTK „Bystrze” - Akademicki Klub Turystyki Krajowej
 

Koło PTTK przy AE w Krakowie
pttk.ae.krakow.pl
 

Yacht Club Klub Żeglarski
 

AZS Akademicki Związek Sportowy
www.azs.ae.krakow.pl
 

Stowarzyszenie Kultury Akademickiej „Instytut Sztuki”
instytutsztuki.pl
 

Chór DOMINANTA
wizard.ae.krakow.pl/~dominant
 

SIFE AE Kraków Studenci dla Przedsiębiorczości
wizard.ae.krakow.pl/~sife
 

Erasmus Student Network UEK
uekrakow.esn.pl
 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości „Innowatik”

Europejskie Forum Studentów – AEGEE
www.aegee.krakow.pl

Pamiętajcie moi mili
byście do organizacji wstąpili
Życie studenckie jest wtedy ciekawsze
i z pewnością bogatsze ;)

Uniwersytet Rolniczy
Samorząd Studentów
www.urss.ar.krakow.pl
 

Zespół „Skalni”
www.skalni.ar.krakow.pl

Zrzeszenie Studentów Polskich

Chór UR
www.cyf-kr.edu.pl/~rlgolab
Wydał dwie płyty:
„Vivat Academia”
„Gdzie słyszysz śpiew tam wejdż”

Koło Naukowe Rolników
www.ar.krakow.pl/~knr

Akademia Wychowania Fizycznego
Koło PTTK
www.awf.krakow.pl/studenci/index.php?id=kolopttk.html
Członkowie mają szansę uczestniczenia w spotkaniach, obozach i seminariach międzynarodowych.
 

Zespół Tańca Ludowego Kakowiak
www.awf.krakow.pl/studenci/krakowiak/ztl.html

Akademia Górniczo Hutnicza
 

Akademicki Klub Grotołazów AGH
www.akg.krakow.pl
AKG AGH współuczestniczył w osiągnięciu światowego rekordu w eksploracji jaskini "pod górę" przekraczającej wysokość 1000 m w austriackiej jaskini Lamprechtsofen.

Akademicki Klub Podwodny „Krab”
krab.of.pl
W klubie odbywają się kursy według standardów międzynarodowej organizacji CMAS, które  kończą się uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów.

Akademicki Klub Turystyki Kajakowej „Bystrze”
www.bystrze.org
W 1981 roku kajakarze z „Bystrza” pokonali najgłębszy kanion świata - Colca w Peru, tym samym wpisali się do Księgi Rekordów Guinessa.

SAKW'a Sekcja Akademicka Klubu Wysokogórskiego przy AGH
student.uci.agh.edu.pl/~sakwa

 Akademicki Związek Sportowy AGH
galaxy.uci.agh.edu.pl/~azs
Obecnie KU AZS AGH jest największym klubem AZS w środowisku akademickim Krakowa i jednym z największych w Polsce.

 AZS AGH Wisła Kraków
www.azs-wisla.agh.edu.pl

Zespół Pieśni i Tańca AGH „KRAKUS”
www.krakus.net/cms_index.php
„Krakus” jest najstarszym studenckim zespołem folklorystycznym w Polsce.

Balet Form Nowoczesnych AGH
www.bfn.agh.edu.pl
Jest najstarszym zespołem tańca nowoczesnego w Polsce, konkuruje z zespołami profesjonalnymi w kraju i za granicą.

 IAESTE
galaxy.uci.agh.edu.pl/~iaeste
Organizuje miejsca praktyk dla zagranicznych studentów w Polsce oraz obsługę zaplecza socjalnego w trakcie ich pobytu oraz umozliwia zainteresowanym studentom AGH wziecie udziału w procesie kwalifikacji na zagraniczną praktykę zawodową.

EESTEC LC Kraków
www.eestec.agh.edu.pl

 KoiST Hawiarska Koliba
student.uci.agh.edu.pl/~koliba

Krakowski Yacht Club AGH
www.kyc.agh.edu.pl

Orkiestra Reprezentacyjna AGH
www.oragh.agh.edu.pl

Niezaleźne Zrzeszenie Studentów
www.agh.nzs.pl

Stowarzyszenie Akademickie „Beczka”

Stowarzyszenie Studentów BEST Kraków
www.best.agh.edu.pl
Dzięki róźnego rodzaju projektom starają się ze sobą połączyć trzy środowiska: studenckie, akademickie oraz gospodarcze, tak w Polsce, jak i zagranicą.

Studencki Klub Taneczny AGH
www.skt.agh.edu.pl

Studenckie Koła Naukowe
 
Koła Naukowe Pionu Górniczego
home.agh.edu.pl/~knpg

Koła Naukowe Pionu Hutniczego
home.agh.edu.pl/~kolanauk

Studenckie Towarzystwo Naukowe
www.stn.agh.edu.pl

Serwisu Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH „Strefa WMS”
www.strefawms.net

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” gniazdo AGH
galaxy.uci.agh.edu.pl/~tgsokol

Sekcja siatkówki męźczyzn AZS AGH
www.siatka.agh.edu.pl

Uczelniana Rada Samorządu Studentów
www.samorzad.agh.edu.pl

Uczelniana Organizacja Studencka Erasmus Student Network AGH
student.agh.edu.pl/~esn

Zrzeszenie Studentów Polskich AGH
student.uci.agh.edu.pl/~zspagh

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH
www.zsn.agh.edu.pl

Akademickie Koło PCK i Klub HDK przy AGH
student.agh.edu.pl/~klubhdk

Dobrze poźytkować czas
to nie lada sztuka
dlatego zachęcam was:
mądry ten co organizacji poszuka

Akademia Pedagogiczna

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów AP "Ateneum"

Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego
www.wsp.krakow.pl/samorzad

Zrzeszenie Studentów Polskich
www.wsp.krakow.pl/zsp

Niezaleźne Zrzeszenie Studentów
www.nzs.pl
Organizuje imprezy turystyczne, naukowe oraz realizuje projekty kulturalne.

Akademicki Związek Sportowy
www.wsp.krakow.pl/AZS

14-10-2008 06:00:00 ·

Co studiujesz i dlaczego?
Inźynierię Materiałową i Ceramikę, bo mi się spodobało mimo, źe chemii nie lubię. Wybierałem inny kierunek Automatykę i Robotykę, ale się niestety nie dostałem. Propozycja na Wydziale Ceramicznym mi się spodobała, była dla mnie ciekawa, więc uznałem, źe zostanę na AGH. Czuję się usatysfakcjonowany swoim wyborem, nawet bardzo.
 

Jak długo jesteś w URSS?
W samorządzie jestem od 4 lat. Przechodziłem kaźdą ścieźkę kariery.  Zacząłem od Rady Mieszkańców na pierwszym roku, póżniej na drugim roku byłem przewodniczącym Rady Mieszkańców i zostałem wybrany do samorządu, z Samorządu Wydziałowego zostałem wydelegowany do Samorządu Uczelnianego, potem do Prezydium i potem zostałem szefem Prezydium.
 

Jak długo jesteś szefem Prezydium?
Od dwóch lat. Jak to szybko minęło!

Jak duźo czasu zajmuje Ci działanie w samorządzie?
Bardzo duźo. Jestem bardzo energiczną osobą. Na początku trzeba było zapoznać się z całą uczelnią, z władzami akademickimi przede wszystkim. Jest duźo pracy i bardzo cięźko jest pogodzić to chociaź, myślę, źe da się wszystko lepiej zorganizować.
 

Czym się właściwie zajmuje URSS?
Przede wszystkim pomocą studentom. Reprezentujemy studentów przed władzami uczelni w kaźdej dziedzinie. Najwięcej czasu chyba poświęcamy regulaminom. Nie jesteśmy prawnikami, dlatego musimy się konsultować … chyba najwięcej czasu nam zajmują regulaminy i pomoc materialna.
 

Z czym mogą do Was zwracać się studenci?
Studenci mogą do nas przychodzić z wszystkimi sprawami, które dotyczą studentów. Szczerze mówiąc mało studentów się do nas zgłasza, ale jak juź ktoś się zgłasza to walczymy. Czasem zdarzają się małe sprawy, źe coś się dzieje w ksero – nie ma takich a takich dokumentów, a powinny być. Czasami są większe sprawy, źe ktoś nie dostał stypendium, bo zabrakło mu malutko punktów do średniej. Według starych przepisów było tak, a według nowych jest tak, więc tu naleźy rozpatrzyć ten problem na poziomie regulaminowym.
 

Jak moźna zostać członkiem URSS?
Członkiem samorządu moźna zostać przede wszystkim na wyborach do samorządu studenckiego. Wcześniej opisałem ścieźkę, którą ja przeszedłem.
 

Czy studenci mają wpływ na prace URSS, mogą jakoś pomóc?
Oczywiście, my jak najbardziej potrzebujemy pomocy. Jeźeli jakiś student chce pomóc albo ma jakiś pomysł, coś zorganizować to moźe bezpośrednio się do nas zgłosić.

Jakich rad mógłbyś udzielić studentom pierwszego roku?
Żeby się nie poddawali i starali działać, źe tak powiem, nie tylko na polu naukowym, ale tak samo robić coś poza. To szlifuje człowieka, a tym bardziej zdobywa się doświadczenie, a to jest nieprzeciętna wiedza, tym bardziej, źe świat pędzi coraz szybciej. Na AGH jest bardzo duźo moźliwości, są koła naukowe, stowarzyszenia, organizacje studenckie.
 

Dziękujemy za rozmowę.

Kinga Kabat i Agnieszka Sitek
 

14-10-2008 06:00:00 ·

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Studenckie REVERSE
„Bo moźna iść na raz tylko w jednym kierunku.”

Stowarzyszenie REVERSE zrzesza studentów róźnych uczelni krakowskich. Odkryliśmy, źe przyjażń z Bogiem, jest nie tylko moźliwa, ale jest takźe najlepszym wyborem, jakiego moźna w źyciu dokonać. Wierzymy w trwałe, oparte na zaufaniu przyjażnie i takie chcemy budować. Poprzez słuźenie Bogu i otaczającym nas ludziom chcemy mieć pozytywny wpływ na nasze rodziny, przyjaciół, otoczenie, i społeczeństwo. Organizujemy cotygodniowe, cykliczne spotkania, które są doskonałym miejscem dla ciebie, jeźeli chcesz poznać kogoś nowego, dowiedzieć się czegoś ciekawego, czy pogłębić zawarte juź znajomości. Organizujemy takźe wiele innych imprez, jak wspólne wyjazdy, koncerty, pikniki, konferencje. Jeźeli chcesz dowiedzieć się więcej lub wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, zapraszamy, skontaktuj się z nami.
www.reverse.pl
Na spotkania reverse warto chodzić ze względu na ciekawe, śmiałe i nieskrępowane rozmowy z młodymi osobami, na tematy, na które nie rozmawia się na co dzień np.: o celu i sensie naszego źycia, o problemach, z którymi się borykamy, przypadkach i przeznaczeniu, o tym co nas fascynuje, do czego dąźymy... o miejscu, które zajmuje Bóg w naszym źyciu,. Często prowadzimy teź zacięte dyskusje, odwaźną wymianę poglądów - moźna duźo z tego wynieść. Poza tym spotkałam tu szczerych i otwartych ludzi, którzy sprawiają wraźenie, źe zna się ich od lat, moźna być naprawdę sobą, bez źadnych masek, skrępowania i narzuconych z góry wizerunków. Ciekawe są teź  projekcje filmów, spotkania na mieście, w lokalach, na wspólnym oglądaniu meczy przy pizzy, czy teź w bardziej nietypowych, szalonych miejscówkach (np: w piaskownicy lub nad Wisłą). W reverse organizujemy duźo ciekawych "specjalnych" ponadprogramowych spotkań, imprez, itp. najbliźsze szykują się juź na początek pażdziernika, kiedy to wraz z zaprzyjażnionymi studentami z campusów USA planujemy zorganizować kilka ciekawych akcji i studenckich imprez, z pewnością będzie się duźo i fajnie działo!

Ola, teatrologia, II rok
 

Duszpasterstwo Akademickie Św. Anny
Duszpasterstwo działa przy akademickiej kolegiacie i jest to miejsce szczególne - ponad pięć i pół wieku związku z Uniwersytetem, obecny wciąź duch przyjaciela braci studenckiej i profesora UJ św. Jana Kantego, jak równieź gorliwa modlitwa wielu pokoleń akademików.
Tradycja nie przesłania nam jednak dnia dzisiejszego. Obecnie działają u nas m.in. Akademicka Wspólnota św. Anny, Bratnia Pomoc Akademicka, Akademicka Wspólnota Oazowa, dwie schole akademickie, Akademicka Grupa Charytatywna, Akademicka Szkoła Słowa Boźego, Piątkowy Dom Kultury i in. Mamy swoje czasopismo „WiR".
Od niedzieli do czwartku zapraszamy na Akademicką Mszę świętą. Po niedzielnej mszy św. - wspólna kolacja. Wszystkie nasze propozycje są próbą szukania Boga dzisiaj - abyśmy szli do Tego, który tylko sam jeden moźe dać ukojenie i szczęście.
www.da.krakow.pl
Specyfika Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny opiera się na spotkaniach w małych grupach, tzn. „komórkach”. Komórki jednoczą nas ze sobą, sprawiają, źe nie jesteśmy anonimowi. Spotykamy się co tydzień na spotkaniach komórkowych, a cała wspólnota jednoczy się w środy po Mszy św. o godz. 19.30, na radosnej modlitwie uwielbienia. Wspólnota pragnie, bazując na wielowiekowej tradycji Kolegiaty Akademickiej św. Anny i wciąź oźywiającym ją duchu Św. Jana z Kęt, szukać świętości "na nasze czasy". Świętości, która nie stoi w opozycji do nauki i pracy, ale ją inspiruje, kładzie prawdziwy fundament miłości pod źycie rodzinne  i nie boi się zaświadczyć o Miłości Boga przez dzieło Nowej Ewangelizacji. Zapraszamy do DA św. Anny juź w pażdzierniku.
Sylwia, absolwentka finansów i bankowości
 
 

Ruch Komunia i Wyzwolenie
 Katolicki ruch Comunione e Liberazione powstał we Włoszech, w 954, z dzieła prowadzonego w mediolańskich szkołach przez ks. prałata Luigi Gussani; nosił on nazwę „Młodzieź studencka” i miał na celu realizowanie chrześcijańskiej obecności. Nazwa obecna weszła w uźycie w 1969 r. Ma ona w sposób syntetyczny wyraźać przekonanie, źe chrześcijaństwo przeźyte we wspólnocie jest podstawą autentycznego wyzwolenia człowieka. Jest ono zatem rzeczywistością, która obejmuje całe źycie, a wiara to żródło i kryterium działania.
www.cl.opoka.org.pl
Ruch jest dla mnie miejscem, w którym uczę się, jak w rozumny sposób przeźywać  rzeczywistość. Jest miejscem, w którym za kaźdym razem na nowo odkrywam, jakie znaczenie ma spotkanie z Chrystusem źywym, a nie tylko historycznym i jaki to ma wpływ na moje źycie.
Ania, medycyna, VI rok

Ruch Akademicki Pod Prąd
Ruch Akademicki Pod Prąd jest studencką organizacją chrześcijańską. Działa w największych miastach akademickich Polski. Skupia on katolickich i protestanckich studentów, którzy pragną źyć w przyjażni z Bogiem i inspirować do tego innych. Spotkania odbywają się w czwartki o godz.19.30 w Domu Studenckim „Babilon” przy ulicy Rostafińskiego 11. Zapraszamy!
www.rapp.krakow.pl
Dzięki RAPPowi stałam się bardziej otwarta na ludzi i ich potrzeby, zyskałam wielu znajomych, na których zawsze mogę liczyć. Nigdy nie brakuje nam czasu zarówno na wygłupy, jak i na rozmowy o tym, co w źyciu istotne. Razem uczymy się takźe, jak ufać Bogu w kaźdej sytuacji, która spotyka nas w źyciu.
Karolina, polonistyka, II rok

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie (ChSA) jest międzywyznaniowym ruchem zrzeszającym studentów i absolwentów wyźszych uczelni, którzy wskazują na Jezusa Chrystusa i Jego Słowo jako niekwestionowaną podstawę wiary chrześcijańskiej. ChSA jest częścią ogólnoświatowej organizacji IFES (International Fellowship of Evangelical Students) obecnej w 160 - ciu krajach. Podczas spotkań wspólnie studiujemy Pismo
Święte, modlimy się, dyskutujemy i próbujemy szukać odpowiedzi na pytania
nurtujące współczesnego człowieka. Wspólnie organizujemy koncerty, wypady
weekendowe, wykłady otwarte na uczelniach i wiele innych ciekawych inicjatyw.
www.chsa.org.pl

Duszpasterstwo Akademickie Na Miasteczku
Duszpasterstwo Akademickie „Na Miasteczku” - miejsce, o którego
istnieniu zdaje sobie sprawę zdecydowanie zbyt mało osób. A jeszcze
mniej jest świadomych tego, czym naprawdę ono jest i co oferuje tym, którzy odwaźą się podjąć ten jakźe prosty a zarazem trudny krok – i zechcą je poznać. Moźliwości jest wiele. Msze studenckie, które łamią
stereotypy – tzw. ‘dwudziestki’. Nie tylko w niedzielę. Kurs Alfa.
Coś dobrego na początek przygody z DA. Zarówno dla osób wierzących,
chcących ugruntować swoją wiarę i wiedzę na temat chrześcijaństwa, jak i
dla tych, które chrześcijaństwa nie znają bądż odrzucają. Informacje
podstawowe, których tak często jednak nie znamy. Do tego miła atmosfera,
świetni ludzie i dobre jedzenie. Co więcej? Oaza, Nazaret,
lektorzy, schola… o tych i innych grupach, które funkcjonują w
ramach DA moźna na bieźąco przeczytać na __www.namiasteczku.org__
bądż usłyszeć po 20tkach.
www.namiasteczku.org

Myślę, źe kaźdy na początku studiów szuka swojego miejsca. Ja równieź szukałem. Trafiłem do DA - i nie zawiodłem się. Po 5 latach wiem, źe nasze źycie jak i same studia jedynie wtedy mają sens, gdy obok poznawania wiedzy poznajemy równieź Chrystusa i nowych ludzi; gdy obok rozwijania swoich umiejętności rozwijamy równocześnie swoją relację z Jezusem i tymi, którzy są dookoła nas. W ten sposób inwestujemy w coś naprawdę trwałego. Zapraszam.
Michał, absolwent informatyki
 

14-10-2008 06:00:00 ·
«    1 2    »
  • Save this on Delicious
  • Buffer

News

Coarse words and new thinking

As is often pointed out, coarse or profane language usually represents an outburst of emotion, not careful reason. The president of the United States recently used coarse language while discussing im

Spy suspect s arrest: What motivates turncoats?

Recommended: How much do you know about China? As for geopolitics, the US is now aware that China has developed a full spectrum intelligence capability. “I don’t think this should be seen as someth

The U.S. Has Cut Half of Its Aid to Palestinian Refugees Pending U.N. Reform

The U.S. is the largest donor to the agency that supports millions of Palestinian refugees

Science Says: That Michigan meteor could have been meatier

Science Says: That Michigan meteor could have been meatier

Despite tragic blaze, New York s fire fatalities are sharply down

Just one year ago, New York City officials were celebrating the lowest number of fire fatalities the city had ever seen in over 100 years. It was the largest number of fatalities in a single fire in

States make headway on opioid abuse

In Massachusetts and Rhode Island partial year estimates for 2017 show drops of 10 percent and 9 percent respectively in overdose deaths. Massachusetts was the first of what are now many states that

Watch today’s SpaceX launch live right here at 12:30 PM

SpaceX might have some seriously grand plans for the near future of its rocket program, but until the world s most powerful rocket is ready to head skyward, it s business as usual at the commercial

Palatine boy scouts send science experiment into space via SpaceX rocket

A SpaceX rocket that launched Monday toward the International Space Station is carrying an experiment from a boy scouts troop in Palatine.

Adsense

Loading...
Oxwall: 1.8.4 (10800) Page: 0.162s | 2.00 MBMB Request: NEWS_CTRL_News::index Components: 16 Events: 183 Database: 102qrs | 0.103s CLEAR CACHE