en

News

  • Save this on Delicious
  • Buffer
«    1 2 3 4 5 ... 22 23    »

Współczesne kalendarze zawierają w sobie ideę początku i końca. Cykle są podzielone na mniejsze odcinki, a kiedy czas dotrze do ostatniego, mamy szczęśliwą możliwość zacząć od początku. I jakkolwiek czas wydaję się biec koliście, obracać się wokół siebie niby wielka kosmiczna karuzela, na początku każdego nowego roku widzimy przed sobą prosty i długi odcinek. Takie odczuwanie czasu przynosi ze sobą radość i nadzieję na początku każdego cyklu. Pragniemy rozpocząć wszystko od nowa. Układ kalendarza, organizacja czasu ma w sobie odnowicielską siłę. Jak wiele jest w nas siły i pragnień, świadczą wystrzały z korków butelek szampana i szalone pękanie sztucznych ogni. Każdy nowy rok to eksplozja siły i radości.

Dobrze zaczynamy od pozytywnych wydarzeń, które „Kurier” i ja osobiście wciąż i programowo przedstawiamy szkołom. Wiele jest bowiem dobrego i ono przeważa. Rzeczy złe są mniejszością, a naszą siłą jest możliwość wprowadzania zmian. W odpowiedzi na zachodzące wydarzenia prezydent powołał zespoły, mające zaradzić sprawom. W ich skład wchodzą oprócz przedstawicieli władz, mądrzy nauczyciele, rzetelni fachowcy. Wiele się od nich nauczyłam i tę wiedzę sygnalizuję szkołom w numerze czasopisma. Jest ona początkiem i kierunkiem, naszym zadaniem jest zdobywać wciąż nową i stosować. Wielką mądrością miasta jest umiejętność szybkiego i rozsądnego reagowania na niespodziewane wydarzenia, których ubiegły rok nam nie szczędził.

Przypomnijmy kolejne pozytywne działania naszego wspaniałego miasta, my wszyscy mamy swój udział w tworzeniu jego wielkości. Nauczyciele zdają egzaminy, uzyskując mianowanie. Jest ich już 1704. Wielu z nich otrzymało maksymalną liczbę punktów od każdego członka komisji egzaminacyjnej. Świadczy to o solidności przygotowań do egzaminu. Nauczyciele ci są bardzo dobrzy w wielu dziedzinach. Dysponują umiejętnościami i uczą w gdańskich szkołach. O ich umiejętnościach świadczą wyniki nauczania. Widać je w liczbie uczniów otrzymujących co roku stypendia i nagrody za osiągnięcia.

Gdańszczanie studiują na zagranicznych uniwersytetach. Są studentami w starych i szacownych uczelniach, jak Oxford, a także w ośrodkach naukowych kojarzonych z nowoczesną techniką, jak Massachusetts Institute of Technology. Radzą sobie tam doskonale, świetnie się uczą i wyróżniają w sposób pozytywny na tle innych narodowości. Podkreśla się ich kulturę i wszechstronność, dostrzega tolerancję i otwartość na świat. Wszyscy są przecież absolwentami gdańskich szkół, zdobywali wiedzę od nauczycieli, którzy poszerzają swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje, dokumentowane podczas egzaminów. I takie jest koło wydarzeń jak koło czasu. Stypendium otrzymane od miasta umożliwia młodym gdańszczanom skoncentrowanie wysiłku energetycznego wyłącznie na nauce. Jest to wielki komfort: uczyć się i nie być zmuszonym do zarobkowania.

Jesteśmy dumni z naszych młodych obywateli, a oni szczycą się gdańskim pochodzeniem. Czują opiekę miasta mimo oddalenia. Podtrzymują więź z Gdańskiem. Regularnie przysyłają korespondencję emailową do prezydenta, relacjonując postępy w nauce. Są aktywni na różnych polach, pisują do różnych czasopism lub sami tworzą czasopisma studenckie czy strony internetowe. Przyjeżdżają do Gdańska, często przywożąc ze sobą swoich kolegów i przyjaciół, będących reprezentantami dalekich krajów i egzotycznych kultur. Prezydent przyjmuje ich u siebie, co świadczy o życzliwości i opiece. Młodzi reprezentanci Gdańska są obywatelami świata, wszędzie czując się jak u siebie, choć cenią swoje korzenie. Rozpoczynając nowy rok, warto sobie uświadomić dobro dziejące się w gdańskiej oświacie.

Emma Popik

06-02-2007 09:50:00 ·
 


Sześćdziesięciolecie Zespołu Szkół technicznych jako placówki oświatowej


 

Na uroczystość w dniu 8 grudnia przybył zastępca prezydenta Wiesław Bielawski oraz liczne grono znamienitych osób – dyrektorzy szkół i przedstawiciele związków branżowych, prezes ZNP Teresa Tyl, przewodnicząca związku „Solidarność” Bożena Brauer. Na uroczysty jubileusz przybyli również dyrektorzy szkół poligraficznych z całej Polski- Nowej Rudy, Poznania, Warszawy i Katowic oraz przedstawiciel związku zawodowego poligrafów ze stolicy.

W części oficjalnej, Pan Prezydent wręczył nagrodę Emmie Popik za jej zaangażowanie i wkład pracy w promowanie gdańskiej kultury i oświaty.

Uznanie i głęboki szacunek wyraził w swym liście do dyrekcji i grona pedagogicznego pomorski kurator oświaty Adam Krawiec.

Wicekurator Irena Pancer, były nauczyciel tej szkoły, podkreśliła bogate tradycje placówki.

Radny Piotr Gierszewski, przewodniczący Komisji Edukacji, był przez siedem lat pracownikiem tej szkoły. „Uczono tu przestrzegania zasad zwykłej uczciwości, by ją stosować w życiu codziennym i w zawodowym. Obecność dobrego człowieka czyni świat lepszym” – powiedział.

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Adam Barylski przekazał szkole życzenia od „starszego brata”, podkreślając znaczenie podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy placówkami. „Nowe kierunki przemysłu dopytują się o absolwentów tej szkoły” – zauważył.

Wielu absolwentów szkoły, obecnie zajmujących eksponowane stanowiska, podkreślało, że wysoki poziom nauczania matematyki w szkole umożliwiał im dostanie się na Politechnikę Gdańską.

Michał Bidas, były minister sportu pokazał zebranym pożółkłe świadectwo, które zachował ze wzruszeniem i dumą. „Dzięki doskonałym nauczycielom tej szkoły zostałem trenerem kadry narodowej” – powiedział.

Część artystyczną, przygotowaną przez mgr Małgorzatę Kotlengę i mgr Elżbietę Sawicką prowadził Mateusz Zimny. Grupę tańca nowoczesnego trenuje mgr Dorota Wojciechowska. Mgr Krystyna Heczko przygotowała do występu cheerleaderki. Ewa Szymańska jest autorką wierszy napisanych specjalnie na uroczystość.

W części artystycznej występował chór pod kierunkiem mgr Marii Buksińskiej, wspierany wspaniałym głosem dyrektor Jolanty Błaszczak. „Gdzie ta brama w szeroki świat” – brzmiały słowa jednej z piosenek.


06-02-2007 09:50:00 ·

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 świętuje dziesięciolecie

Uroczystość w dniu 24 listopada 2006 r. CKP zaszczycili przedstawiciele władz: Zastępca Prezydenta Katarzyna Hall, zastępca dyrektora W E Jerzy Jasiński, inspektor Lucyna Szurman, przedstawiciel kuratorium

Jan Główczewski oraz dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw Włodzimierz Szordykowski, dyrektor firmy ,,Malmor” Zdzisław Dziurdzia.

W ciągu 10 lat zajęcia edukacyjne odbyło tu 5 tysięcy uczniów. Placówka jest ciągle modernizowana, oddano do

użytku dla młodzieży nową pracownię komputerową, stołówkę, bufet, gabinet lekarski,

szatnię i węzeł sanitarny. Pracownie wyposażono w nowoczesny sprzęt i obrabiarki.

Jesteśmy

ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym młodzież potwierdza kwalifikacje zawodowe. Współpracujemy z firmami województwa pomorskiego. Nawiązaliśmy współpracę z firmą ,, ThyssenKrupp Krause”, mieszczącą się w Gdańskim Parku Naukowo-Te

chnologicznym, z Politechniką Gdańską i szkołami.

Organizujemy konferencje naukowe dla nauczycieli szkół zawodowych, technicznych i wyższych.

W CKP Nr 1 prowadzimy kursy w ramach projektów unijnych dla bezrobotnych.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kursy programowania i obsługi obrabiarek

sterowanych numerycznie, które prowadzą Janusz Szuba i Rajmund Budych,

nauczyciel nagrodzony Nagrodą Kuratora. Szczególne uznanie należy się dyrektor

Renacie Kołtuniak za pracę pedagogiczną i wychowawczą. Młodzież bierze udział w

konkursach organizowanych przez inż. Marię Sołtys,

inż. Andrzeja Rutkiewicza, inż. Bogusława Kowalskiego, Krzysztofa Muszyńskiego.

Pracownicy administracji

i obsługi przyczyniają się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.

Dyrektor CKP Nr 1 w Gdańsku

Franciszek Majewski


06-02-2007 09:50:00 ·
Zagraniczne sukcesy stypendystki Prezydenta Miasta Gdańska - Stypendium im. Gabriela Daniela Fahrenheita


Z Katarzyną Kadłubowską rozmawia Emma Popik


Jaką część pani wydatków pokrywa stypendium?

Praktycznie całość. Mogę pokryć opłaty za mieszkanie i utrzymanie.


Jakie miałaby pani możliwości studiowania za granicą bez stypendium?

Musiałabym pracować. Jest wiele możliwości podjęcia pracy przez studentów. Jedno czy dwa popołudnie pracy wystarczy, by się utrzymać. Jednak stypendium daje mi komfort psychiczny, umożliwia skupienie się na muzyce, na pracy nad utworem. Było to szczególnie ważne przed konkursem.


Zdobyła pani drugie, zaszczytne miejsce w ostrej konkurencji gry na marimbie...

Ukończyłam klasę perkusji profesora  Piotra Sutta w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku. Byłam reprezentantką Polski i Gdańska na Międzynarodowym Konkursie Marimbowym, który się odbywał od 20 do 26 listopada 2006 r. w Paryżu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego „Perkumania”. Głównym organizatorem konkursu był profesor Frederic Macarez  z paryskiego Conservatoire National de Region.


Jak długo się pani przygotowywała do konkursu?

Praca nad utworami trwała dwa i pół miesiąca. Musiałam przygotować w sumie 50 minut muzyki. Najpierw należało pokonać trudności techniczne, dopiero potem mogłam się skupić nad stroną muzyczną przygotowywanych utworów. Grałam codziennie po osiem godzin, myśląc tylko o muzyce. Jeden z utworów, noszący tytuł „Willow”, odpowiadał mi szczególnie. Wyobrażałam sobie wiatr kołyszący się w gałęziach wierzby i grałam ten wiatr.

Jak się pani czuje za granicą?

Jestem studentką  Staatliche Hochschule f

06-02-2007 09:50:00 ·
 

 Pod patronatem IPN-u

III WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH w Gdańsku


W tym roku otrzymaliśmy 36 zgłoszeń gimnazjów z województwa pomorskiego, czyli 10 więcej niż w roku ubiegłym. Konkurs zorganizowały mgr Gabriela Stańczewska oraz mgr Beata Spławnik. Wspaniałym gościem był Henryk Sobolewski, ps. Sobol, żołnierz V Wileńskiej Brygady AK, do 1955 roku więzień rosyjskich łagrów. W jury zasiadali: dr Aleksandra Grucza-Rogalska, wykładowca AM, mgr Piotr Szubarczyk, historyk, publicysta, pracownik IPN, mgr Krystyna Rzewuska, emerytowana nauczycielka historii, mgr Marzena Marczewska oraz mgr Anna Matyszkiewicz, polonistki. Duży wkład w sukces laureatów mieli ich nauczyciele, składamy im podziękowania za wkład pracy.

Oto laureaci: I – Klaudia Riemer z G1 w Gdyni, II – Adrian Szewczyk z G 2 w Kwidzynie, III miejsce – Paulina Leszczyńska z G 2 w Malborku. Kategoria chór: I –„Wicherki”z Gimnazjum w Kamienicy Szlacheckiej, II miejsce – G 1 w Gdyni, III miejsce –G 1 w Nowym Dworze Gdańskim. Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych – Chór z I Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego Gimnazjum w Gdańsku. Kategoria zespół: I– G 2 w Malborku, I– G 1 w Wejherowie, III– G 29 w Gdańsku. Kategoria solista: I – Karolina Arczewska z G 2 w Rumi, II– Eliza Banasik z Gimnazjum 3 w Gdańsku, III – Martyna Czernecka z Gimnazjum im. M. Zaruskiego w Ustce.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że niektóre utwory wciąż budzą wielki szacunek. „Roty” Marii Konopnickiej i „Gaude Mater Polonia” słuchano na stojąco.

Anna Matyszkiewicz

06-02-2007 09:50:00 ·
W VIII Liceum Ogólnokształcącym kształcą się przyszli nauczyciele


O wysokim poziomie szkoły i uczących w niej nauczycieli świadczy kształcenie od ponad dziesięciu lat studentów wydziału BG i O Uniwersytetu Gdańskiego, podejmujących specjalizację nauczycielską. W roku bieżącym 39 studentów obserwowało lekcje biologii mgr Anny Kuźmiuk. Studenci mają możliwość omawiania przebiegu lekcji, przyjętej metody czy wykorzystania pomocy naukowych.

„Ponieważ przyszli nauczyciele zdobywają wiedzę na uniwersytecie, powstał poważny problem wynikający z niedostatku praktyki. Tego zadania podjęło się VIII LO – powiedział dyrektor Romuald Cichocki. – Praca ze studentami w szkole ćwiczeń wymaga od nauczyciela doskonałego przygotowania merytorycznego oraz samodyscypliny. Nauczyciel uczący innych nauczycieli to wzór, z którego bierze się przykład.

Każdy z przyszłych nauczycieli ma być przygotowany do nauczania dwóch przedmiotów. Prowadzimy praktyki dla studentów slawistyki pod kierunkiem Ludmiły Wieremiewicz.

Zorganizowanie planu praktyk jest dla szkoły trudnym zadaniem, choćby ze względu na konieczność dostosowania planu lekcji do rozkładu zajęć studentów na uczelni. Studenci mieli również okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania szkoły publicznej. Uczestniczyli w moich wykładach na temat placówki oświatowej. Muszą się liczyć z nowym podejściem do zadań szkoły, stającej się coraz bardziej instytucją usługową, mającą za zadanie przygotować ucznia-klienta do podjęcia studiów. Uczniowie coraz bardziej wymagają usług na wysokim poziomie. Przyszli nauczyciele powinni się przygotować do tego, że mogą być przez swoich uczniów rozliczani z ilości i jakości wiedzy. Nauczyciele będą podejmować pracę na coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym rynku pracy edukacyjnej”.

Prowadzenie praktyk studenckich jest dla szkoły wyróżnieniem. Kontynuacja praktyk dowodzi wysokich umiejętności kadry zarządzające, doskonałej organizacji i wysokiego poziomu prowadzących praktyki nauczycieli.


Nz.

Lekcję ze studentami w klasie biologiczno-chemicznej prowadzi mgr Anna Kuźmiuk06-02-2007 09:50:00 ·

Szkoła Podstawowa Nr 40 w Gdańsku Św. Wojciechu przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Szkoła bez przemocy”


Co to jest agresja? Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych? Były tematem warsztatów zorganizowanych przez wychowawców klas. Dzieci wskazały okoliczności, wywołujące u nich złość i agresję. Przedstawiały scenki z życia szkolnego, ukazujące zachowania burzące ich panowanie nad swoimi emocjami. Dzieci zastanawiały się nad swoimi reakcjami i próbowały znaleźć rozwiązania dla trudnych szkolnych sytuacji.

Pedagog szkolna, mgr Elżbieta Dajek ogłosiła konkurs plastyczny „Stop przemocy” i przeprowadziła badania nad agresją w szkole. Dzieci czują się bezpiecznie w szkole w 96%, a tylko 23% spotkało się z dokuczaniem słownym.

Uczniowie dobrze wiedzą jak reagować na przemoc i kogo prosić o pomoc w razie zagrożenia.

Zespół teatralny pod kierunkiem mgr Wioletty Idzik przygotował pantomimę na podstawie baśni Ch. Perrault „Wróżki”, aby uzmysłowić wartość kultury słowa i odpowiedniego zachowania. Uczciliśmy 21 listopada Światowy Dzień Źyczliwości, ubierając się w kolory słońca. Wybraliśmy króla i królową uprzejmości oraz 18 uczniów zachowujących się zawsze bez zarzutu. Mamy nadzieję, że takie postawy będą się u nas upowszechniać.


Nauczyciele


Nz. „Wróżki” uczyły kultury słowa06-02-2007 09:50:00 ·

Wizyta Przewodniczącego Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec w II LO

 


Klasa niemieckojęzyczna pod kierunkiem Magrit Burger przygotowała i

prowadziła spotkanie z przedstawicielem izby wyższej niemieckiego parlamentu

Haraldem Ringstorffem. Po spotkaniu z

prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem w Sieni Gdańskiej Dworu

Artusa i po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców

przewodniczący Bundesratu

Republiki Federalnej Niemiec przybył 18

grudnia 2006 w towarzystwie wojewody pomorskiego Piotra Ołowskiego.

do II LO.

Szkołę często wizytują goście z Niemiec ze względu na wysoki poziom umiejętności językowych uczniów. Warto wspomnieć wizytę prezydenta Niemiec wraz z prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim.

Prezentacja multimedialna pokazała zalety tej placówki oświatowej, jej historię oraz osiągnięcia. Prezentację przygotowali uczniowie i prowadzili ją w języku niemieckim.

Klasę dwujęzyczną z językiem niemieckim otwarto w tej szkole w roku 1995. Mająca od początku humanistyczny charakter szkoła, zaczęła wprowadzać profile matematyczno- przyrodnicze, przeważające obecnie.

Dyrektor szkoły Waldemar Nocny podkreślił długotrwałe kontakty ze stroną niemiecką. „Jest to kolejna wizyta gości wysokie rangi – powiedział. – Należy przypomnieć wizytę prezydenta Niemiec Horsta K

06-02-2007 09:50:00 ·
 

Witam Pani Emmo.

Serdecznie dziękuję za szybką i satysfakcjonującą mnie odpowiedź. Ukazanie się mojego materiału w styczniu bardzo mi odpowiada. Przepraszam, że odzywam się po kilku dniach, ale byłam w podróży służbowej.

Zjęcie prześlę w późniejszym terminie, ponieważ obecnie nie posiadam odpowiedniego. Jestem psychologiem klinicznym, pracuję w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sopocie na stanowisku kierowniczym oraz w Spółdzielni Lekarskiej we Wrzeszczu.

Obszarem moich zainteresowań jest psychosomatyka oraz wszelkiego rodzaju uzależnienia młodzieży i dorosłych.

Biorę udział również w Sopockim Programie Chorób Serca i Naczyń (profilaktyka nadciśnienia i cukrzycy).

Tak jak już wspomniałam finalizuję swoją rozprawę doktorską i już mam propozycję pracy jako wykładowca na UG.

Co do sprawy zachowań agresywnych przede wszystkim w szkole winni są rodzice. Kto jak nie oni mają wpajać swoim dzieciom zasady moralne?Zbieramy teraz plony tzw "szwedzkiego wychowania", czyli bezstresowego wychowania, gdzie dziecku wszystko wolno i czuje sie bezkarnie! A szkoła? brak autorytetu! skąd się to bieże? Mam 17- to letniego syna chodzącego do liceum to wiem w jaki sposób się odbywają lekcje. Jedno jest pewne - jaką postawę przyjmie nauczyciel i jakie wyznaczy granice na samym początku w kontakcie z młodzieżą tak będzie traktowany. Są na to żywe przykłady!

O miłości napiszę w następnym e-mailu.

Pozdrawiam.

Dorota Kamola.

 


06-02-2007 09:50:00 ·

Kilkupokoleniowa lekcja patriotyzmu w SP 29

Wieczór 9 listopada miał szczególnie uroczysty charakter. Brzmiała „Pierwsza brygada”, „Przybyli ułani”, „Morze, nasze morze” i „Ukochany kraj”. Ze wzruszeniem odśpiewano nostalgiczną pieśń emigracyjną „Polskie kwiaty”. Stojąc, wspólnie śpiewaliśmy „Rotę” i „Mazurka Dąbrowskiego”. Nauczycielka muzyki, Jolanta Karge grała na gitarze, a uczniowie klasy III zagrali na organach elektrycznych „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”. Wysłuchano również fragmentów Poloneza As- dur i Etiudy c-moll Chopina.

Każdemu utworowi towarzyszyły wyświetlane na ekranie obrazy powstania, bitwy i krajobrazy Polski. Nauczycielka historii, Anna Zakarczemna gawędą wprowadziła podniosły nastrój.

Mieszkańcy osiedla Rudniki, którzy pomimo niepogody przyszli tego wieczoru do szkoły, z pewnością na długo zachowają wzruszenia w pamięci i będą nas wspierać w pracy wychowawczej.


Barbara Miloch


06-02-2007 09:50:00 ·
«    1 2 3 4 5 ... 22 23    »
  • Save this on Delicious
  • Buffer

News

Coarse words and new thinking

As is often pointed out, coarse or profane language usually represents an outburst of emotion, not careful reason. The president of the United States recently used coarse language while discussing im

Spy suspect s arrest: What motivates turncoats?

Recommended: How much do you know about China? As for geopolitics, the US is now aware that China has developed a full spectrum intelligence capability. “I don’t think this should be seen as someth

The U.S. Has Cut Half of Its Aid to Palestinian Refugees Pending U.N. Reform

The U.S. is the largest donor to the agency that supports millions of Palestinian refugees

Science Says: That Michigan meteor could have been meatier

Science Says: That Michigan meteor could have been meatier

Despite tragic blaze, New York s fire fatalities are sharply down

Just one year ago, New York City officials were celebrating the lowest number of fire fatalities the city had ever seen in over 100 years. It was the largest number of fatalities in a single fire in

States make headway on opioid abuse

In Massachusetts and Rhode Island partial year estimates for 2017 show drops of 10 percent and 9 percent respectively in overdose deaths. Massachusetts was the first of what are now many states that

Watch today’s SpaceX launch live right here at 12:30 PM

SpaceX might have some seriously grand plans for the near future of its rocket program, but until the world s most powerful rocket is ready to head skyward, it s business as usual at the commercial

Palatine boy scouts send science experiment into space via SpaceX rocket

A SpaceX rocket that launched Monday toward the International Space Station is carrying an experiment from a boy scouts troop in Palatine.

Adsense

Loading...
Oxwall: 1.8.4 (10800) Page: 0.118s | 2.00 MBMB Request: NEWS_CTRL_News::index Components: 16 Events: 183 Database: 85qrs | 0.041s CLEAR CACHE